*หากภาพปรากฏไม่ครบ กรุณารอสักครู่แล้วโหลดหน้าเว็บใหม่อีกครั้ง

CanonLife Redefine ครั้งที่ 1 อักษรไทย

สามารถดูรายละเอียด Interactive ได้จากลิงค์นี้ http://redefinethaialphabet.com/