*หากภาพปรากฏไม่ครบ กรุณารอสักครู่แล้วโหลดหน้าเว็บใหม่อีกครั้ง

Keng3D

อาคารระฟ้ากับมุมมองวิถีชีวิตจากพื้นดินในความวุ่นวายของเมือง กับ Canon EOS R5

ค้นพบมุมมองใหม่ๆ ด้วยความคล่องตัวจับถนัดมือ ด้วยประสิทธิภาพของระบบกันสั่นไหวในตัว (IBIS)
และการใช้ ISO สูงเพื่อหยุดความเคลื่อนไหวของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่พลาดจังหวะที่สำคัญ
ความยากคือเรื่องแสง ทั้งความมืดและความสว่างที่มีมากในแต่ละที่ที่ไม่เท่ากัน ทำให้ต้องถ่าย under
ซึ่ง Dynamic range ที่มาก ทำให้สามารถปรับแต่งภาพเพื่อดึงรายละเอียดในที่มืดให้เป็นไปอย่างง่ายดาย

 

สามารถติดตามผลงานของเก่งได้ที่
Facebook : Weerawut Nontavech

#CanonThailand #CanonEOSRThailand #GameChangerByCanon #EOSR6 #EOSRtist #Keng3D