กล้องพร้อม...คนพร้อม

ก่อนออกเดินทางไปถ่ายรูป เตรียมตัวให้พร้อมทั้งคนและอุปกรณ์เพราะสำคัญไม่แพ้กัน

 

กล้องและอุปกรณ์

  • เช็คอุปกรณ์ล่วงหน้า

  • สำรองสิ่งที่จำเป็นในการถ่ายรูป

  • อย่าลืมทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนใช้งาน

  • เลือกเอาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ไป

 

ตากล้อง

  • พักผ่อนให้เพียงพอ

  • ไปถึงก่อนเวลานัด

  • อารมณ์ดีตลอดเวลา

  • แต่งตัวให้เกียรติสถานที่และบุคคล

  • รับผิดชอบต่อหน้าที่