อาหารหลายๆ ชนิดจะมีผิวสัมผัส (texture) ที่แตกต่างกันไปตามแต่วัตถุดิบและส่วนผสม ทำให้บางครั้ง เวลาเราถ่ายภาพมา อาจจะเห็นตัวเนื้อผิวอาหารไม่เด่นชัด

ลองใช้เทคนิคในการ Crop ภาพเข้าไปเพื่อให้เห็นตัวเนื้อผิวชัดเด่นขึ้น อาจจะทำให้คนที่เห็นภาพเรา พอรู้สึกได้ถึงความกรุบกรอบ หรือรสชาติผ่านการมองภาพของเราได้มากขึ้น

เช่นในภาพตัวอย่างที่ยกมานี้ ตัวอาหารจะมีแผ่นขนมปังกรอบ เป็นวัตถุดิบหลักอยู่ ภาพก่อน Crop ก็พอมองเห็นได้ว่า มันน่าจะมีความกรอบอยู่ในตัวแล้ว

แต่หากลอง Crop เข้าไปอีกหน่อย โดยที่ยังเห็นส่วนประกอบอื่นอยู่ครบ อาจยิ่งทำให้เราได้เห็นแบบเต็มความรู้สึกมากขึ้น ทีนี้ล่ะ กรอบแบบเน้นๆ กันไปเลย