EDC คืออะไร ?

EDC ย่อมาจาก Every Day Carry หรือของจำพวกที่เราพกติดตัวไปในทุก ๆ วัน

EDC ของแต่ละท่านนั่นย่อมแตกต่างกันออกไป เพราะอะไรหรอ … เพราะของที่เราเอาติดตัวไปกับเราเองในทุก ๆ ที่นั่น มันสื่อถึงตัวเราเอง มันคือ Character ของเราที่ไม่เหมือนใคร ถาพนี้เป็นตัวอย่าง EDC ของผมเอง ผมเป็นช่างภาพสาย Creative ซึ่งจะมีเรื่องงานเขียนเข้ามาเกี่ยวโยงกับภาพ ผมชอบเล่าเรื่อง ผมชอบที่จะเดิน ผมชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับช่วงเวลาดี ๆ ซึ่งเมื่อเราไม่รวมกล้องถ่ายรูปเข้าไปในรูปแล้ว นี่คือของที่ผมจะนำติดตัวไปในทุก ๆ วัน ทุก ๆ โอกาศที่ออกจากบ้าน  

ผมเองเลือกที่จะถ่ายจากมุมบนเพื่อที่จะนำเสนอแบบง่ายๆ แต่เรียบร้อย และวางสิ่งของแต่ละชิ้น ห่าง ๆ อย่างมีระยะเท่ากัน และใช้ฉากหลังสีเหลือง เพื่อที่จะให้ความสำคัญกับเหล่าสิ่งของ (ให้ subjects มันเด่นมากขึ้น)

ภาพนี้ อาจจะดูแน่นหน่อย แต่อยากจะชูโรงความเป็นหมวด นำเสนอในรูปแบบ low-key ได้ความรูปสึกไปอีกแบบ

EDC ของเพื่อน ๆ มีอะไรกันบ้างครับ

ป.ล. เขาว่ากันว่าเราสามารถที่จะรู้จัก และศึกษาคน ๆ หนึ่งได้มากขึ้นจากของที่เขาพก