แนะนำการตั้งถ่าย Timelapse สำหรับกล้อง EOS RP

 

Timelapse การถ่ายที่เร่งความเร็วของเวลา เหมาะกับการถ่ายเพื่อเน้นความเคลื่อนไหวของวัตถุ เช่น การถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก เป็นต้น

 

 

1) ตั้งกล้องไปที่โหมดวีดีโอ สามารถเลือกถ่ายได้ทั้งวีดีโอแบบ Auto และวีดีโอแบบ Manual แต่ไม่สามารถการถ่ายวีดีโอแบบ HDR ได้

 

2) กดปุ่ม "Menu" บนตัวกล้อง ไปยังหน้าจอ menu หน้าที่ 2 แล้วเข้าไปในฟังก์ชัน "Time-lapse movie" แล้วตั้งค่าต่างๆ สำหรับการถ่าย Timelapse ได้เลย

 • "Scene 1"  
  Interval = เลือกช่วงเวลาในการกดชัตเตอร์ โดยตั้งได้ตั้งแต่ 2 วินาที จนถึง 4 วินาที
  No. of shots = เลือกจำนวน Shot 
  Movie rec. size = เลือกความละเอียดของภาพ FHD หรือ 4K
  Auto exposure = การวัดแสง เลือกเฉพาะ shot แรกในการกดชัตเตอร์ หรือวัดแสงทุก shot ของการกดชัตเตอร์
  Sceen auto off = ต้องการการแสดงภาพหลังจากกดชัตเตอร์หรือไม่  
  Beep as img taken = ในการกดชัตเตอร์ต้องการให้มีเสียงหรือไม่
 • "Scene 2"  ต่างกับ "Scene 1" คือ 
   ในช่อง Interval สามารถเลือกช่วงเวลาในการกดชัตเตอร์ โดยตั้งได้ตั้งแต่ 5 วินาที จนถึง 10 วินาที
 • "Scene 3"  ต่างกับ "Scene 2" และ "Scene 1" คือ 
  ในช่อง Interval สามารถเลือกช่วงเวลาในการกดชัตเตอร์ โดยตั้งได้ตั้งแต่ 11 วินาที จนถึง 30 วินาที
 • "Custom" สามารถกำหนดค่าต่างๆ ของการถ่าย Timelapse ได้เอง อย่างอิสระ

 

3) เมื่อตั้งค่า Timelapse เรียบร้อยแล้ว สามารถถ่ายวีดีโอ Timelapse โดยกดปุ่ม record และกดปุ่มชัตเตอร์ ได้เลย