แนะนำการตั้งถ่าย Timelapse สำหรับกล้อง EOS M6 Mark II

 

Timelapse การถ่ายที่เร่งความเร็วของเวลา เหมาะกับการถ่ายเพื่อเน้นความเคลื่อนไหวของวัตถุ เช่น การถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก เป็นต้น

 

 

 

วิธีการตั้ง Timlapse มีขั้นตอนตามด้านล่างนี้
 

1) ตั้งกล้องไปที่โหมดวีดีโอ สามารถเลือกถ่ายได้ทั้งวีดีโอแบบ Auto และวีดีโอแบบ Manual แต่ไม่สามารถการถ่ายวีดีโอแบบ HDR

 

2) กดปุ่ม "Menu" บนตัวกล้อง แล้วเข้าไปในฟังก์ชัน "Time-lapse movie" แล้วตั้งค่าต่างๆ สำหรับการถ่าย Timelapse ได้เลย

 • "Scene 1" 
  Interval = เลือกช่วงเวลาในการกดชัตเตอร์ โดยตั้งได้ตั้งแต่ 2 วินาที จนถึง 4 วินาที
  No. of shots = เลือกจำนวน Shot ได้ตั้งแต่ 30 Shot จนถึง 900 shot
  Movie rec. size = เลือกความละเอียดของภาพ FHD หรือ 4K
  Auto exposure = การวัดแสง เลือกเฉพาะ shot แรกในการกดชัตเตอร์ (Fixed 1st frame) หรือวัดแสงทุก shot ของการกดชัตเตอร์ (Each frame)
  Screen auto off = ต้องการการแสดงภาพหลังจากกดชัตเตอร์หรือไม่ 
  Beep as img taken = ในการกดชัตเตอร์ต้องการให้มีเสียงหรือไม่
 • "Scene 2"  ต่างกับ "Scene 1" คือ
  ในช่อง Interval สามารถเลือกช่วงเวลาในการกดชัตเตอร์ โดยตั้งได้ตั้งแต่ 5 วินาที จนถึง 10 วินาที
  และเลือก No. of shots ได้ตั้งแต่ 30 Shot จนถึง 720 shot
 • "Scene 3"  ต่างกับ "Scene 2" และ "Scene 1" คือ
  ในช่อง Interval สามารถเลือกช่วงเวลาในการกดชัตเตอร์ โดยตั้งได้ตั้งแต่ 11 วินาที จนถึง 30 วินาที
  และเลือก No. of shots ได้ตั้งแต่ 30 Shot จนถึง 240 shot
 • "Custom" สามารถกำหนดค่าต่างๆ ของการถ่าย Timelapse ได้เอง อย่างอิสระ
  โดยในช่อง Interval สามารถเลือกช่วงเวลาในการกดชัตเตอร์ โดยต่ำสุด 2 วินาที และสูงสุดคือ 59 วินาที
  และเลือก No. of shots สูงสุดอยู่ที่ 3600 shot

 

3) เมื่อตั้งค่า Timelapse เรียบร้อยแล้ว สามารถถ่ายวีดีโอ Timelapse โดยกดปุ่ม record และกดปุ่มชัตเตอร์ ได้เลย
 ส่วนการตั้งถ่าย Timelapse สำหรับกล้อง EOS RP คลิก  https://life.canon.co.th/lifestertalk-detail.html?id=573