แนะนำการตั้งถ่าย Timelapse สำหรับกล้อง EOS M200

 

Timelapse การถ่ายที่เร่งความเร็วของเวลา เหมาะกับการถ่ายเพื่อเน้นความเคลื่อนไหวของวัตถุ เช่น การถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก เป็นต้น

 

การตั้งถ่าย Timelapse สำหรับกล้อง EOS M200

 

1) ตั้งกล้องไปที่โหมดวีดีโอ สามารถเลือกถ่ายได้ทั้งวีดีโอแบบ Auto และวีดีโอแบบ Manual

 

2) กดปุ่ม "Menu" บนตัวกล้อง แล้วเข้าไปในฟังก์ชัน "Time-lapse movie" ซึ่งจะอยู่ในเมนูหน้าที่ 2

 

 • "Scene 1" 
  Interval = เลือกช่วงเวลาในการกดชัตเตอร์ โดยตั้งได้ตั้งแต่ 1 วินาที จนถึง 4 วินาที
  No. of shots = เลือกจำนวน Shot ได้ตั้งแต่ 30 Shot จนถึง 900 shot
  Movie rec. size = เลือกความละเอียดของภาพ FHD หรือ 4K
  Auto exposure = การวัดแสง เลือกเฉพาะ shot แรกในการกดชัตเตอร์ (Fixed 1st frame) หรือวัดแสงทุก shot ของการกดชัตเตอร์ (Each frame)
  Screen auto off = ต้องการการแสดงภาพหลังจากกดชัตเตอร์หรือไม่ 
  Beep as img taken = ในการกดชัตเตอร์ต้องการให้มีเสียงหรือไม่
   
 • "Scene 2" 
   ในช่อง Interval สามารถเลือกช่วงเวลาในการกดชัตเตอร์ โดยตั้งได้ตั้งแต่ 5 วินาที จนถึง 10 วินาที
  และเลือก No. of shots ได้ตั้งแต่ 30 Shot จนถึง 720 shot
   
 • "Scene 3"  
  ในช่อง Interval สามารถเลือกช่วงเวลาในการกดชัตเตอร์ โดยตั้งได้ตั้งแต่ 11 วินาที จนถึง 30 วินาที
  และเลือก No. of shots ได้ตั้งแต่ 30 Shot จนถึง 240 shot
   
 • "Custom"
  สามารถกำหนดค่าต่างๆ ของการถ่าย Timelapse ได้เอง อย่างอิสระ
  โดยในช่อง Interval สามารถเลือกช่วงเวลาในการกดชัตเตอร์ โดยต่ำสุด 2 วินาที และสูงสุดคือ 59 วินาที
  และเลือก No. of shots สูงสุดอยู่ที่ 3600 shot

 

3) เมื่อตั้งค่า Timelapse เรียบร้อยแล้ว สามารถถ่ายวีดีโอ Timelapse โดยกดปุ่ม record และกดปุ่มชัตเตอร์ ได้เลย

 

สำหรับวิธีการตั้งค่า Timelapse ของกล้อง EOS RP คลิก 
และสำหรับวิธีการตั้งค่า Timelapse ของกล้อง EOS M6 Mark II คลิก