แนะนำการตั้งถ่าย Timelapse สำหรับกล้อง EOS 90D 

 

Timelapse การถ่ายที่เร่งความเร็วของเวลา เหมาะกับการถ่ายเพื่อเน้นความเคลื่อนไหวของวัตถุ เช่น การถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก เป็นต้น

 

การตั้งถ่าย Timelapse สำหรับกล้อง EOS 90D 

1) ตั้งกล้องไปที่โหมดวีดีโอ สามารถเลือกถ่ายได้ทั้งวีดีโอแบบ Auto และวีดีโอแบบ Manual แต่ไม่สามารถการถ่ายวีดีโอแบบ HDR ได้

2) กดปุ่ม "Menu" บนตัวกล้อง ไปยังหน้าจอ menu ฟังก์ชัน "Time-lapse movie" แล้วตั้งค่าต่างๆ สำหรับการถ่าย Timelapse ได้เลย

 • "Scene 1"  
  Interval = เลือกช่วงเวลาในการกดชัตเตอร์ โดยตั้งได้ตั้งแต่ 2 วินาที จนถึง 4 วินาที
  No. of shots = เลือกจำนวน Shot  ต่ำสุด 30 และสูงสุด  900 shots
  Movie rec. size = เลือกความละเอียดของภาพ FHD หรือ 4K
  Auto exposure = การวัดแสง เลือกเฉพาะ shot แรกในการกดชัตเตอร์ หรือวัดแสงทุก shot ของการกดชัตเตอร์
  Sceen auto off = ต้องการการแสดงภาพหลังจากกดชัตเตอร์หรือไม่  
  Beep as img taken = ในการกดชัตเตอร์ต้องการให้มีเสียงหรือไม่
 • "Scene 2"  ต่างกับ "Scene 1" คือ 
   ในช่อง Interval สามารถเลือกช่วงเวลาในการกดชัตเตอร์ โดยตั้งได้ตั้งแต่ 5 วินาที จนถึง 10 วินาที
   และเลือกจำนวน Shot  ต่ำสุด 30 และสูงสุด  720 shots
 • "Scene 3"  ต่างกับ "Scene 2" และ "Scene 1" คือ 
  ในช่อง Interval สามารถเลือกช่วงเวลาในการกดชัตเตอร์ โดยตั้งได้ตั้งแต่ 11 วินาที จนถึง 30 วินาที
  และเลือกจำนวน Shot  ต่ำสุด 30 และสูงสุด  240 shots
 • "Custom" สามารถกำหนดค่าต่างๆ ของการถ่าย Timelapse ได้เอง อย่างอิสระ

3) เมื่อตั้งค่า Timelapse เรียบร้อยแล้ว สามารถถ่ายวีดีโอ Timelapse โดยกดปุ่ม record และกดปุ่มชัตเตอร์ ได้เลย

 

สำหรับวิธีการตั้งค่า Timelapse ของกล้องรุ่นต่าง ๆ  นอกเหนือจากนี้

- EOS M200 คลิก 
- EOS RP คลิก 
- EOS M6 Mark II คลิก