การเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อโอนรูปภาพจากกล้อง Canon EOS 3000D ไปยังสมาร์ทโฟน (ระบบ iOS)

โดยผ่านแอปพลิเคชัน Canon Camera Connect 

 

 

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อโอนรูปภาพจากกล้อง Canon EOS 3000D ไปยังสมาร์ทโฟน (ระบบ iOS)

  1. เปิดกล้อง และกด “Menu” 1 ครั้ง เลื่อนเมนูไปที่ไอคอนรูปประแจ หน้าที่ 3 แล้วเลือก“Wi-Fi” ตั้งค่าเป็น “เปิดใช้งาน”
  2. ลงทะเบียนตั้งชื่อกล้องตามที่ต้องการ เมื่อเรียบร้อยแล้วกดตกลง
  3. เลือกเมนูบรรทัดถ้ดไป “ฟังก์ชัน Wi-Fi” และเลือกเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน จากนั้นเลือก “เชื่อมต่ออย่างง่าย” แล้วกดตกลงหน้าจอบนกล้องจะปรากฎรหัสพาสเวิร์ดมาให้ เพื่อนำไปเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน
  4. หยิบสมาร์ทโฟน ไปที่หน้า Setting แล้วเปิดสัญญาณ Wi-Fi เลือกสัญญาณเป็นชื่อกล้องที่คุณได้ตั้งไว้ จากนั้นใส่พาสเวิร์ดที่ปรากฏบนหน้าจอกล้อง
  5. เปิดแอป Camera Connect ทำการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับตัวกล้อง
  6. ไปที่เมนู “Image on camera” เพื่อเปิดดูรูปที่อยู่ในกล้องทั้งหมด เลือกรูปที่จะโอนมายังสมาร์ทโฟนแล้วกด “Import” รอสักครู่ รูปภาพที่โอนจะมาอยู่ในคลังภาพบนสมาร์ทโฟนของคุณ

 

โดยเมื่อทำการเชื่อมต่อในครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว
หากคุณต้องการโอนรูปภาพจากกล้องตัวเดิม สมาร์ทโฟนเครื่องเดิม ในครั้งต่อไปนั้น...
ให้ไปยังเมนู “ฟังก์ชัน Wi-Fi” เลือกสมาร์ทโฟน แล้วเลือกตั้งค่า SET1 กด “เชื่อมต่อ” จากนั้นเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi บนสมาร์ทโฟนของคุณ แล้วเปิดแอป Camera Connect เพื่อทำการถ่ายโอนรูปภาพในวิธีแบบเดิมได้เลย

 

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนที่ต้องการเชื่อมต่อ... 
ให้ไปที่แอป Camera Connect แล้วทำการตัดการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าก่อน จากนั้นเปิดกล้องไปยังเมนู “ฟังก์ชัน Wi-Fi” เลือกสมาร์ทโฟน แล้วเลือกตั้งค่า SET2 หรือ SET3 กด “เชื่อมต่อ” แล้วทำตามขั้นตอนเดิม