ตอบคำถามและทำความเข้าใจกับเลนส์ EF S18-55 f/3.5 Mark III ให้ดียิ่งขึ้น

 

"ทำไมบางครั้งเลนส์ถึงตั้งค่า f/3.5 ได้ บางครั้งก็ไม่ได้"

"ทำไมตั้งค่าเลนส์ f/3.5 แต่กลายเป็น f/5.6"