Canon แจกจุกๆ ส่งท้ายหน้าฝน

 

รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม 

ร่วมสนุกกิจกรรมผ่าน เฟซบุ๊กเพจ Canon Thailand ท่านใดที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และทำตามกติกาครบถ้วนรวมถึงคอนเมนต์เหตุผลโดนใจทีมงาน

มีสิทธิ์รับรางวัล บัตร Starbucks Card มูลค่ารางวัลละ 500 บาท ท่านละ 1 รางวัล แจกทั้งสิ้นจำนวน 20 รางวัล (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 บาท)


กติกาในการร่วมสนุก

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้แอคเคาท์ที่มีตัวตนจริงในเฟซบุ๊ก ซึ่งตรวจสอบได้
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแชร์ภาพโพสต์กิจกรรมแบบสาธารณะ (Public) เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบได้
 3. จับคู่ภาพเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Canon imagePROGRAF TC-20 ให้ตรงกับฟังก์ชัน โดยคอมเมนต์เป็นตัวเลขใต้โพสต์กิจกรรมนี้ เช่น ภาพที่ 1 ฟังก์ชั่นเบอร์ 3 เป็นต้น พร้อมบอกว่า ฟังก์ชันไหนที่ตอบโจทย์การทำงานของคุณมากที่สุด เพราะอะไร
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 ท่าน ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และทำตามกติกาครบถ้วนรวมถึงคอนเมนต์เหตุผลโดนใจทีมงาน มีสิทธิ์รับ บัตร Starbucks Card มูลค่ารางวัลละ 500 บาท ท่านละ 1 รางวัล แจกทั้งสิ้นจำนวน 20 รางวัล (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 บาท)
 5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องให้ข้อมูล ชื่อ – ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่เป็นความจริงและสามารถติดต่อได้
 6. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่ผู้ร่วมสนุกที่เป็น แฟนเพจ Canon Thailand เท่านั้น

ระยะเวลาการร่วมสนุก ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ถึงเวลา 23.59 น.


รายละเอียดของรางวัล

บัตร Starbucks Card มูลค่ารางวัลละ 500 บาท ท่านละ 1 รางวัล แจกทั้งสิ้นจำนวน 20 รางวัล (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 บาท) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


การตัดสินรางวัล

 1. ทีมงานจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 2 ท่าน จะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 ท่าน ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และทำตามกติกาครบถ้วนรวมถึงคอนเมนต์เหตุผลโดนใจทีมงานเพื่อรับรางวัลบัตร Starbucks Card มูลค่ารางวัลละ 500 บาท ท่านละ 1 รางวัล แจกทั้งสิ้นจำนวน 20 รางวัล (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 บาท) สงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 2. ทำการคัดเลือกผู้ร่วมสนุกใน วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโฆษณาแก่บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ที่ Facebook Fanpage : Canon Thailand

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลผ่านทาง Inbox ภายใน วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ถึงเวลา 23.59 น. เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่เป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการยืนยันข้อมูลผู้ได้รับรางวัล


หมายเหตุ / เงื่อนไขอื่นๆ

 1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไข เรียบร้อยแล้ว
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถใช้ข้อความในกิจกรรมนี้ ประกอบการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของข้อความและจะต้องไม่นำข้อความของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรมและจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อความนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 6. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลและทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ ทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่เป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของของรางวัล (ถ้ามี) และจะต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตัวตนมารับของรางวัล ณ บริษัท ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 28 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หากท่านไม่สามารถเสียภาษีหรือมารับของรางวัลได้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง (ยกเว้นกรณีของรางวัลมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งของรางวัลให้แก่ท่าน)
 9. พนักงานบริษัท บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมนี้
 10. สงวนสิทธิ์การรับของรางวัล จำนวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่านเท่านั้น (เมื่อตรวจสอบชื่อและนามสกุล โดยยึดข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไทย เท่านั้น)
 11. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. กรณีมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ปรากฎข้อความที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนและจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการร่วมกิจกรรมและอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่เพื่อประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากเกิดความเสียหาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว, บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด แคนนอนจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของแคนนอน (คลิกอ่านรายละเอียด) เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานของลูกค้า ทั้งนี้ แคนนอนอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ตรงกับแนวปฏิบัติของแคนนอนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง