ฉลองวันกล้องถ่ายรูป 

แคนนอนขอชวนมาหา 5 คำ [ไม่] ซ่อน CANON EOSR5 GINGER FULLFRAME CAMERA

พร้อมบอก 5 คำที่มีต่อ EOS R5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ CANON GINGER 5ET จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 850 บาท รวมทั้งสิ้น 4,250 บาท


ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : วันที่ 29 มิถุนายน 2567 - 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ประกาศผล : วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)  

บนช่องทาง : เฟสบุ๊ค Canon Imaging Thailand

ของรางวัล : CANON GINGER 5ET มูลค่า 850 บาท ประกอบด้วย กระเป๋าผ้าสะพายข้าง 1 ใบ มูลค่า 520 บาท พร้อมเซ็ตรวม 5 ขิง มูลค่ารวม 330 บาท ได้แก่ คุกกี้ผสมขิงสด ขิงดองสามรส คิวมินซี-เครื่องดื่มขิงผสมน้ำผึ้ง ฮอตต้า-ขิงผงสำเร็จรูป สบู่ขิงราเบนสูตรเย็น


กติกาการร่วมสนุก

 1. กดไลก์แฟนเพจและแชร์โพสต์กิจกรรม (ตั้งเป็นสาธารณะ)
 2. คอมเมนต์ด้วยภาพดังกล่าวพร้อมวง 5 คำที่ระบุ พร้อมบอก 5 คำที่มีต่อ EOS R5 ใต้โพสต์กิจกรรมบนเฟสบุ๊ค Canon Imaging Thailand เท่านั้น


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำถูกต้องครบถ้วนตามกติกาที่กำหนด
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่ได้ใช้ภาพจากผู้อื่นในการเข้าร่วมกิจกรรม
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องไม่ลบโพสต์และคอมเมนต์ที่ร่วมเล่นกิจกรรมจนกว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดตามกำหนด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์


เกณฑ์การตัดสินและการรับของรางวัล

 1. ทีมผู้ตัดสินจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 2 ท่าน จะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 รางวัล ที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนและบอก 5 คำที่มีต่อ EOS R5 ได้ประทับใจทีมผู้ตัดสินมากที่สุด จะได้รับ CANON GINGER 5ET มูลค่า 850 บาท รางวัลละ 1 รางวัล จำนวน 5 รางวัล (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,250 บาท) ประกอบด้วย
 2. ทำการคัดเลือกผู้ร่วมสนุกในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ บริษัท เดอะ แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโฆษณาแก่บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ผ่านทาง แฟนเพจเฟสบุ๊ค: Canon Imaging Thailand
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลผ่านทาง Inbox ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 23.59 น. เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 5. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ และ/หรือบริษัทขนส่งเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่เป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น ภายใน 30 วันทำการ (ไม่นับรวมกรณีเกิดปัญหาด้านการขนส่ง ภัยพิบัติ หรือเหตุสุดวิสัย) นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการยืนยันข้อมูลผู้ได้รับรางวัล 


หมายเหตุและเงื่อนไขอื่นๆ

 1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไข เรียบร้อยแล้ว
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่า ตนเองเป็นเจ้าของผลงานและข้อความ จะต้องไม่นำข้อความของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรมและจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมถึงบุคคลที่ปรากฎในผลงาน หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับผลงานและข้อความนั้น ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 5. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลและทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ ทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่เป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น
 6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 7. พนักงานบริษัท บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เดอะ แพลตฟอร์ม จำกัด และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมนี้
 8. สงวนสิทธิ์การรับของรางวัล จำนวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่านเท่านั้น (เมื่อตรวจสอบชื่อและนามสกุล โดยยึดข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไทย)
 9. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. กรณีมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ปรากฎข้อความที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนและจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการร่วมกิจกรรมและอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่เพื่อประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากเกิดความเสียหาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด แคนนอนจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของแคนนอน (คลิกอ่านรายละเอียด)  เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานของลูกค้า ทั้งนี้ แคนนอนอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ตรงกับแนวปฏิบัติของแคนนอนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง