มารู้จักกับ “เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง” กันเถอะ 

 

เพียงหารูปเครื่องพิมพ์หน้ากว้างของแคนนอน ทั้งหมด 5 เครื่อง ให้ถูกต้องทุกรูป พร้อมทำตามกติกาให้ครบถ้วน ชิงรางวัลบัตร Starbucks Card มูลค่ารางวัลละ 500 บาท ท่านละ 1 รางวัล จำนวน 10 รางวัล (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000 บาท)

 

กติกาในการร่วมสนุก

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้แอคเคาท์ที่มีตัวตนจริงในเฟซบุ๊ก ซึ่งตรวจสอบได้
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแชร์ภาพโพสต์กิจกรรมแบบสาธารณะ (Public) เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบได้
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง คอมเมนต์คำตอบว่า เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง คือหมายเลขอะไรบ้าง ทั้งหมด 5 หมายเลข ลงในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมนี้ 
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คนแรกที่คอมเมนต์คำตอบที่ถูกต้อง พร้อมทำตามกติกาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีสิทธิ์รับ บัตร Starbucks Card มูลค่ารางวัลละ 500 บาท ท่านละ 1 รางวัล จำนวน 10 รางวัล (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000 บาท)  
 5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องให้ข้อมูล ชื่อ – ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่เป็นความจริงและสามารถติดต่อได้
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

สงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่ผู้ร่วมสนุกที่เป็นแฟนเพจ Canon Thailand เท่านั้น
ระยะเวลาการร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – วันที่ 7 ตุลาคม 2565
 
 

รายละเอียดของรางวัล
บัตร Starbucks Card มูลค่ารางวัลละ 500 บาท ท่านละ 1 รางวัล จำนวน 10 รางวัล (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000 บาท)  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

การตัดสินรางวัล

 1. คณะกรรมการจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 2 ท่าน จะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 ท่านแรก ที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนพร้อมคอมเมนต์คำตอบที่ถูกต้อง เพื่อรับรางวัลบัตร Starbucks Card มูลค่ารางวัลละ 500 บาท ท่านละ 1 รางวัล จำนวน 10 รางวัล (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000 บาท) ทำการคัดเลือกผู้ร่วมสนุกในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา​ 13.00 น. ณ บริษัท ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโฆษณาแก่บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ที่ Facebook Fanpage : Canon Thailand
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลผ่านทาง Inbox ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 4. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่เป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการยืนยันข้อมูลผู้ได้รับรางวัล

 

หมายเหตุ / เงื่อนไขอื่นๆ 

 1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไข เรียบร้อยแล้ว
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน หากคณะกรรมการพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สามหรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถใช้ข้อความในกิจกรรมนี้ ประกอบการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของข้อความและจะต้องไม่นำข้อความของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรมและจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อความนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 6. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลและทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ ทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่เป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของของรางวัล (ถ้ามี) และจะต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตัวตนมารับของรางวัล ณ บริษัท ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 28 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หากท่านไม่สามารถเสียภาษีหรือมารับของรางวัลได้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง (ยกเว้นกรณีของรางวัลมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งของรางวัลให้แก่ท่าน)
 9. พนักงานบริษัท บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมนี้
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สงวนสิทธิ์การรับของรางวัล จำนวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่านเท่านั้น (เมื่อตรวจสอบชื่อและนามสกุล โดยยึดข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน )
 12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด