กิจกรรมร่วมยืมทดสอบการใช้กล้อง VR

 

กิจกรรมยืมทดลองใช้ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR เลนส์ RF5.2mm f/2.8L Dual Fisheye และ กล้อง EOS R5  มีมูลค่ารวม 229,800 บาท แบบจำกัดระยะเวลา จากทางแคนนอน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการยืมชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR จำนวน 1 ชุด เป็นเวลา 7 วัน สำหรับผู้ที่สนใจที่เป็นผู้ถือสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล*

กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 โดยจะแบ่งระยะเวลาในการเปิดรับการลงทะเบียนทดลองใช้ชุดเซ็ทอุปกรณ์ VR แบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่

 • รอบที่ 1 : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ทดลองใช้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 : จำนวน 4 ท่าน
 • รอบที่่ 2 : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 6 มีนาคม 2566 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ทดลองใช้วันที่ 7 มีนาคม 2566 : จำนวน 4 ท่าน 
 • รอบที่ 3 : วันที่ 22 มีนาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ทดลองใช้วันที่ 1 เมษายน 2566 : จำนวน 4 ท่าน


แคนนอน ขอสงวนการเข้าร่วมกิจกรรม 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์/เครื่อง เท่านั้น


กติกาและระยะเวลาการร่วมกิจกรรมยืมทดสอบการใช้กล้อง VR รอบที่ 2
 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ทดลองใช้ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR รุ่น เลนส์ RF5.2mm f/2.8L Dual Fisheye และ กล้อง EOS R5   มีมูลค่ามีมูลค่ารวม 229,800 บาท แบบจำกัดระยะเวลา ได้ที่ (https://life.th.canon/course/canon-vr-system-free-trial-register ) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 – 6 มีนาคม 2566   เวลา 23.59 น. เวลาประเทศไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากทางแคนนอน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมยืมทดลองใช้ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิยืมทดลองใช้ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR ต้องเขียนรีวิวบรรยาย บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ถ่ายภาพในระบบบ VR จากทางแคนนอน ในสื่อโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook, YouTube, website เป็นต้น  หรือ ทำแบบสอบถามจากทางแคนนอน 
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 ท่านที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนและลงทะเบียนเสร็จสิ้น ยังไม่ถือว่าได้รับสิทธิยืมชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับแจ้งผ่านอีเมล์ตามที่ท่านลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 4. ทีมงานจะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 5. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกวันที่  7 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่ https://life.th.canon
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับตกลงว่า แคนนอนจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของแคนนอน (คลิกอ่านรายละเอียด) เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ แคนนอนอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ตรงกับแนวปฏิบัติของแคนนอนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ในกรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ปรากฎในภาพหรือข้อความที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนและจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการร่วมกิจกรรมและอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่เพื่อประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากเกิดความเสียหาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด เนื่องจากความเสียหาย หรือการละเมิดต่อกฎหมายนั้น
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่แคนนอนกำหนด


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน และผู้ที่กรอกข้อมูลสำเร็จและได้รับคัดเลือกจะได้รับ Email ติดต่อกลับ  


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการยืมชุดเซ็ทอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR
 

 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น 
 2. ผู้เข้ารวมกิจกรรมควรมีประสบการณ์ในด้านการถ่ายภาพและวีดีโอ ประเภท VR
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 4. สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มครบถ้วน และลงทะเบียนเสร็จสิ้น ยังไม่ถือว่าได้รับสิทธิยืมชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับแจ้งผ่านอีเมล์ตามที่ท่านลงทะเบียนไว้และเท่านั้น
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิยืมทดลองใช้ชุดเซ็ทอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR จะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดจากทางแคนนอน
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิยืมทดลองใช้ต้องทำการเซ็นสัญญาพร้อมรับและคืนสินค้า โดยมีเงื่อนไขตามที่แคนนอนกำหนด‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 7. ชุดเซ็ทอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR ที่ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กล้อง Canon EOS R5 มูลค่า 150,900 บาท และเลนส์ RF5.2 mm f/2.8L Dual Fisheye มูลค่า 78,900 บาท 
 8. แคนนอนขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้ารวมกิจกรรมยืมชุดเซ็ทอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR 1 ท่าน ต่อการรับสิทธิ์ยืมชุดเซ็ทอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR ได้ 1 ครั้ง ตามระยะเวลา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่แคนนอนกำหนด
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิยืมทดลองใช้ชุดเซ็ทอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR สามารถขอทดลองใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการยืมทดลองเป็นระยะเวลา 7 วัน หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่แคนนอนกำหนด 
 10. ระยะเวลาลงทะเบียนทดลองใช้ชุดเซ็ทอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 โดยแบ่งเป็น 3 รอบ  ได้แก่วันที่ 3 – 8  กุมภาพันธ์ 2566 , วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  -  6 มีนาคม 2566  และ 22 – 31 มีนาคม 2566
 11. กำหนดเวลาร่วมกิจกรรมและวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
  • 11.1 รอบที่ 1 ระยะเวลารับสิทธิในการทดลองใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
  โดยแคนนอนจะประกาศลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 และวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ทดลองใช้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
  • 11.2 รอบที่ 2 ระยะเวลารับสิทธิในการทดลองใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2566 และวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2566
  โดยแคนนอนจะประกาศลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 – 6 มีนาคม 2566  และวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ทดลองใช้ในวันที่ 7 มีนาคม 2566
  • 11.3 รอบที่ 3 ระยะเวลารับสิทธิในการทดลองใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เมษายน 2566 และวันที่ 13 – 19 เมษายน 2566
  โดยแคนนอนจะประกาศลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566  และวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ทดลองใช้ในวันที่ 1 เมษายม 2566
  • แคนนอนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ https://life.th.canon โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งผลทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และจะได้รับการติดต่อจากแคนนอน เพื่อเข้ารับการทดลองใช้
  • กรณีที่แคนนอนไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ทดลองใช้ และไม่ได้รับการติดต่อกลับ และ/หรือไม่ได้มีการเข้ารับสิทธิ์ทดลองใช้ ภายในกำหนดการรับสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น แคนนอนจะถือว่า ผู้ได้รับสิทธิ์ทดลองใช้สละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับสิทธิ์ทดลองใช้ในรอบระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่ตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนในรอบถัดๆ ไป
 12. เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ทดลองใช้สินค้าแต่ละรอบ ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องคืนสินค้าทดลองใช้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลาในการได้รับสิทธิ์ในแต่ละรอบดังกล่าวข้างต้นนั้น
 13. หากครบกำหนดคืนสินค้า แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิยืมทดลองใช้ไม่ยินยอมคืนสินค้าให้กับแคนนอน ทางแคนนอนจะเรียกเก็บค่าปรับวันละ 1,650 บาท
 14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับตกลงว่า แคนนอนจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของแคนนอน  (คลิกอ่านรายละเอียด) เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้แคนนอนอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ตรงกับแนวปฏิบัติของแคนนอนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ ใช้เปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ปรากฎในภาพหรือข้อความที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนและจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการร่วมกิจกรรมและอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่เพื่อประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากเกิดความเสียหาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด เนื่องจากความเสียหาย หรือการละเมิดต่อกฎหมายนั้น
 15. ผลการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด แคนนอนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ และการตัดสินของทีมงานไม่สามารถโต้แย้งได้‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 16. ทางแคนนอนขอสงวนสิทธิในการยกเลิก ปรับปรุง และ เปลี่ยนแปลง กิจกรรม
 17. เอกสารประกอบสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิยืมทดลองใช้ชุดเซ็ทอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน 

 


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยืมชุดชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR


รอบที่ 1 สิทธิยืมตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2566 - 16 กุมภาพันธ์  2566 เป็นจำนวน 2 ท่าน

 1. Hasachai boonnuang

 2. Nitinat Kansawat


รอบที่ 2 สิทธิยืมตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2566  - 28 กุมภาพันธ์  2566 เป็นจำนวน 2 ท่าน

 1. สุชาติ แสนพิช

 2. Rapee Tinnabut


* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิยืมทดลองใช้ต้องทำการเซ็นสัญญาพร้อมรับและคืนสินค้า โดยมีเงื่อนไขตามที่แคนนอนกำหนด‪‬‬‬‬‬‬‬‬
* เอกสารประกอบสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับสิทธิยืมทดลองใช้ชุดเซ็ทอุปกรณ์ถ่ายภาพ VR ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน
* ผู้ที่ได้รับสิทธิยืมต้องมารับสินค้า ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 ที่ 

สำนักงานใหญ่ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500
Google maps: https://goo.gl/maps/hwiCAmJst2TpBYLZ9


*ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่แคนนอนกำหนด