กิจกรรมออนไลน์: เปลี่ยนเลนส์เปลี่ยนมุมมอง

ช่องทาง: Canon Imaging Thailand FB page

 

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 - 16 พฤษภาคม 2566

และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ Canon Imaging Thailand
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

 

 

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. ถ่ายภาพจากกล้องแคนนอนรุ่นใดก็ได้ ภายใต้ธีม Cafe in Daylife หรือ Light in Nightlife
 2. เลือก 1 ภาพและโพสต์ใต้คอมเมนต์กิจกรรม พร้อมตั้งชื่อให้ภาพให้ครีเอทีฟที่สุดที่สะท้อนมุมมองของภาพได้ดีที่สุด (จำกัดสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 โพสต์ตลอดกิจกรรม)
 3. อย่าลืมติด #CanonImagingThailand #เปลี่ยนเลนส์เปลี่ยนมุมมอง และธีมที่คุณเลือกระหว่าง #CafeInDaylife หรือ #LightInNightlife
 4. กดไลก์ Fan Page และแชร์โพสต์กิจกรรม (ตั้งเป็นสาธารณะ)
 5. คอมเมนต์ที่ได้รับการคัดเลือกและโดนใจมากที่สุด จะได้รับของพรีเมี่ยม Canon Gift Set 10 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,440 บาท (จำกัด 1 คนต่อ 1 รางวัล เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือกและโดนใจมากที่สุด และทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม)
 6. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 - 16 พฤษภาคม 2566 คัดเลือกและตัดสินผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ประกาศผู้โชคดีในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. (เวลาประเทศไทย) โดยการประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกผ่านโพสต์บนเฟสบุ๊ค Canon Imaging Thailand

 


เกณฑ์การตัดสิน

 1. รูปภาพที่นำเสนอถูกต้องตามโจทย์ที่มอบให้
 2. เทคนิคการถ่ายภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ในภาพและการตั้งชื่อสามารถทำให้ภาพมีความหมายได้ดี

 

รางวัล Canon Gift Set จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 รางวัล แบ่งเป็น


Set L - จำนวน 1 รางวัล สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลลำดับที่ 1

 1. แก้วเลนส์ EF100mm f/2.8L IS Macro USM มูลค่า 590 บาท  
 2. กระเป๋าถือ CANON PHOTOGRAPHER มูลค่า 490 บาท 
 3. ปลอกแขน EOS R System มูลค่า 290 บาท 
 4. สติกเกอร์ Canon มูลค่า 50 บาท (มูลค่ารวมต่อเซท 1,420 บาท) 

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,420 บาท 

----------------------------------------------------------

Set M - จำนวน 4 รางวัล สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลลำดับที่ 2-5

 1. กระเป๋าถือ CANON PHOTOGRAPHER มูลค่า 490 บาท 
 2. ปลอกแขน EOS R System มูลค่า 290 บาท 
 3. สติกเกอร์ Canon มูลค่า 50 บาท  (มูลค่ารวมต่อเซท 830 บาท) 

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,320 บาท

----------------------------------------------------------

Set S - จำนวน 5 รางวัล สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลลำดับที่ 6-10

 1. กระเป๋าถือ CANON PHOTOGRAPHER มูลค่า 490 บาท 
 2. สติกเกอร์ Canon มูลค่า 50 บาท  (มูลค่ารวมต่อเซท 540 บาท) 

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,700 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลภายในกิจกรรมทั้งสิ้น 7,440 บาท

 

 

การตัดสินและการรับของรางวัล

 1. สงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่ผู้ร่วมสนุกที่เป็นผู้ติดตาม เฟสบุ๊ค Canon Imaging Thailand Facepage เท่านั้น
 2. คัดเลือกและตัดสินผู้ได้รับรางวัลจาก ภาพและชื่อที่โดนใจทีมงานที่สุด โดยการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. คัดเลือกและตัดสินผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ที่บริษัท เอนี่มายด์ (ประเทศไทย) จํากัด
 4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับราsงวัล ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ Canon Imaging Thailand ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป 
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีรายชื่อได้รับรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลผ่านทาง Inbox เฟสบุ๊คแฟนเพจ Canon Imaging Thailand ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ถึง เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) เท่านั้น โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
     5.1 ลําดับที่ได้รับรางวัล
     5.2 ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ในประเทศไทย (ใช้สําหรับการจัดส่งของรางวัลเท่านั้น)
 6. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 7. บริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ภายใน 30 วัน ตามที่อยู่ที่ท่านระบุนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการยืนยันข้อมูลผู้ได้รับรางวัล


หมายเหตุและเงื่อนไขอื่น ๆ

 1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกา และเงื่อนไข เรียบร้อยแล้ว
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัล ใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน หากทีมงานพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือรูปภาพ ที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรม สามารถใช้ภาพหรือข้อความในกิจกรรมนี้ประกอบการเผยแพร่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กําหนดระยะเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของภาพหรือข้อความ และจะต้องไม่นําภาพหรือข้อความของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียน ใดๆ เกี่ยวกับภาพหรือข้อความนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 6. บริษัทฯ จะทําการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล และทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่เป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. พนักงานบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด และ บริษัท เอนี่มายด์ (ประเทศไทย) จํากัด และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมนี้
 9. สงวนสิทธิ์การรับของรางวัล จํานวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่านเท่านั้น (เมื่อตรวจสอบชื่อและนามสกุล โดยยึดข้อมูลตามบัตร ประจําตัวประชาชน)
 10. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 11.  กรณีมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ปรากฎในภาพหรือข้อความที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนและจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการร่วมกิจกรรมและอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่เพื่อประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กําหนดระยะเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากเกิดความเสียหาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว, บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด

แคนนอนจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของแคนนอน (คลิกอ่านรายละเอียด)  เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานของลูกค้า ทั้งนี้ แคนนอนอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ตรงกับแนวปฏิบัติของแคนนอนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"