อาจารย์สอนถ่ายภาพ, ช่างภาพอิสระ Photograph for assignment, micro stock , นักเขียนอิสระ