กิจกรรม “The Day of ReVloglution with Canon PowerShot V10”
ให้ทุกคนมา Vlog แบบเจ๋งๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน
ไปกับกล้อง Canon PowerShot V10” เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท


ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
เงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท จำนวน 1 รางวัล


ข้อกำหนด กติกา และรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอ่านรายละเอียดกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วนผ่านทาง https://life.th.canon/news-activities-detail.html?id=108  และทีมงานขอสงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนและส่งลิงค์ผลงานผ่านทาง https://bit.ly/PowerShotV10ActivityRegister เท่านั้น
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำ Vlog ถ่ายทอดเรื่องราวตามไลฟ์สไตล์คุณ (Vlog Your Way) ความยาวไม่เกิน 3 นาที ไม่จำกัดจำนวนคลิป ภายใต้หัวข้อ The Day of  ReVloglution ด้วยกล้อง Canon PowerShot V10 เท่านั้น และจะต้องเห็น Canon PowerShot V10 ในคลิป
 3. โพสต์ผลงานที่ต้องการส่งเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Social Media Platform อย่าง IG, Facebook, TikTok หรืออื่นๆ  ของคุณเท่านั้น ซึ่งสามารถโพสต์ลง Platform ใด Platform หนึ่ง หรือจะโพสต์ทุก Platform ก็ได้ โดยผู้แข่งขันต้องส่งลิงค์ผลงานทั้งหมดที่ต้องการร่วมกิจกรรม พร้อมติดแฮชแท็ก #PowerShotV10 และตั้งเป็น “สาธารณะ” เท่านั้น
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเขียนบรรยายและนิยามคำว่า The Day of ReVloglution ในแบบของคุณ ลงในแคปชั่น ว่า กล้อง Canon PowerShot V10 ได้มาปฏิวัติการ Vlog ของคุณได้อย่างไรบ้าง
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาได้อย่างครบถ้วนและและได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินมากที่สุด โดยทีมงานจะแบ่งเกณฑ์การตัดสินเป็น
  • 50% วัดจากจำนวนยอดวิว (นับรวมทุก Platform และทุกคลิปที่ลง)
  • 50% วัดจากการตีความ Idea of ReVloglution in Your way และ Mood & Tone
  ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องถ่ายทอดเรื่องราวตามไลฟ์สไตล์ของคุณ รวมไปถึง Mood & Tone ด้วยกล้อง Canon PowerShot V10 พร้อมบรรยายและนิยามคำว่า The Day of ReVloglution ในแบบของคุณ ว่า กล้อง Canon PowerShot V10 ได้มาปฏิวัติการ Vlog ของคุณได้อย่างไรบ้าง ผลงานของใคร ทำถูกต้องกติกาและโดนใจทีมงานมากที่สุด จะมีสิทธิ์รับรางวัลมูลค่า 200,000 บาท สงวนสิทธิ์การรับของรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสรรค์ผลงาน (คลิป)ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยทีมงานจะตัดสินจากคลิปที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งลิงค์เข้ามา โดยนับรวมยอดวิวของทุกคลิปที่เข้าร่วม
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องให้ ชื่อ – ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อกลับ ข้อมูลตามความเป็นจริง และสามารถติดต่อได้จริง
 8. กิจกรรมนี้ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 (สิ้นสุด ณ เวลา 23.59 น.) ตามเวลาประเทศไทย เท่านั้น และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเพจ Canon Imaging Thailand และ Website Canonlife (https://life.th.canon) ใน วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
 9. คัดเลือกและตัดสินผู้ได้รับรางวัลที่ทำถูกกติกาและโดนใจทีมงานมากที่สุด ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ ที่ทำการบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 10. คำตัดสินของทีมงานถือเป็นอันสิ้นสุด


ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
เงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท จำนวน 1 รางวัล


การตัดสินและการรับของรางวัล

 1. สงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนและส่งลิงค์ผลงานผ่านทาง https://bit.ly/PowerShotV10ActivityRegister และโพสต์ผลงานผ่านทาง Social Media Platform อย่าง IG, Facebook, TikTok หรืออื่นๆ  ของคุณ พร้อมติดแฮชแท็ก #PowerShotV10 และตั้งเป็น “สาธารณะ” เท่านั้น 
 2. ทีมงานจะทำการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่ปฏิบัติถูกต้องตามกติกาครบถ้วนทุกข้อ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หากทีมงานตรวจสอบพบความทุจริต ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ทันที
 3. คัดเลือกและตัดสินผู้ได้รับรางวัลที่ทำถูกกติกา ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ ที่ทำการบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด โดยการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ทางเพจ Canon Imaging Thailand และ Website Canonlife (https://life.th.canon) ในวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีรายชื่อได้รับรางวัล จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลโดยทางทีมงานจะประสานงานกลับผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 23.59 น. ตามเวลาประเทศไทย เท่านั้น โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  • ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนและนัดรับของรางวัล
  • หลักฐานการชำระเงินการเสียภาษีของรางวัล *ถ้าของรางวัลมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับ
  • กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้ง


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกข้อ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้ Account ที่มีตัวตนจริงใน Facebook ซึ่งตรวจสอบได้
 2. บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรม หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน หากคณะกรรมการพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือรูปภาพ ที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สงวนสิทธิ์ต่อผู้จัดกิจกรรมและอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถใช้เรื่องราว ภาพนิ่ง หรือวีดีโอ ที่ใช้ประกอบในกิจกรรมนี้ในการเผยแผ่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา โดยบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของข้อความ และจะต้องไม่นำข้อความของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อความนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับ
 6. ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. กรณีมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ปรากฎข้อความที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนและจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการร่วมกิจกรรมและอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่เพื่อประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากเกิดความเสียหาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว, บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด แคนนอนจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของแคนนอน (คลิกอ่านรายละเอียด) เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานของลูกค้า ทั้งนี้ แคนนอนอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ตรงกับแนวปฏิบัติของแคนนอนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 8. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไข เรียบร้อยแล้ว
 9. กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
 10. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 11. ผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของของรางวัล และจะต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตัวตนมารับของรางวัล ณ บริษัท เอนี่มายด์ (ประเทศไทย) จำกัด หากท่านไม่สามารถเสียภาษีหรือมารับของรางวัลได้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง     
 12. บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท เอนี่มายด์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้ดำเนินการในการส่งมอบเช็คเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท ให้ผู้ที่ชนะกิจกรรมภายใน 30 วัน หลังจากที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์
 13. พนักงานบริษัทฯ และบริษัท เอนี่มายด์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 14. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น
 15. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานในแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 16. บริษัทฯ ไม่รับผิดใด ๆ ต่อการสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดมาจากเหตุธรรมชาติ การกระทำของภาครัฐ หรือเหตุ สุดวิสัยอื่นใดก็ตาม โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนใด ๆ หรือค่าอื่นใดสำหรับการสูญเสียหรือเสียหายดังกล่าว
 17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของทีมงานการถือเป็นที่สิ้นสุด