ถ่ายภาพมาตั้งแต่ปี 2536 เริ่มใช้กล้อง Canon ครั้งแรก 2538 ปัจจุบันยังใช้ Canon