เราโชคดีที่ได้เห็นและเก็บบันทึกความทรงจำของความรู้สึก เรื่องราว และช่วงเวลา ผ่านสถานที่และผู้คนอันแตกต่างกัน