สีสันของงานพิมพ์ที่สร้างสรรค์ได้สวยงาม
แบบไร้ข้อจำกัด

 • เครื่องพิมพ์
  หน้ากว้าง 24 นิ้ว
 • เครื่องพิมพ์
  หน้ากว้าง 44 นิ้ว
 • เครื่องพิมพ์
  หน้ากว้าง 60 นิ้ว
 • เชื่อมต่อ Wi-Fi
 • Encrypted
  HDD
 • Colour LCD
  Touch Panel
การตรวจจับ

กระดาษ
อัตโนมัติ

เทคโนโลยี Multi-Sensor อัจฉริยะช่วยให้เครื่องพิมพ์สามารถ ตรวจจับชนิดของกระดาษได้แบบอัตโนมัติ โดยใช้ฐานข้อมูลที่ บันทึกไว้ล่วงหน้าในเครื่องพิมพ์ การใช้หมึกถูกพัฒนาเพื่อสร้าง สรรค์งานพิมพ์คุณภาพสูง และสามารถทำงานตามขั้นตอนได้ อย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติตั้งแต่การป้อนกระดาษ ไปจนถึงการ ตรวจจับชนิดของกระดาษ การตั้งค่าและการปรับให้เครื่องพิมพ์ มีความพร้อมสำหรับการพิมพ์ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องควบคุมการทำ งานด้วยตัวเอง จึงทำให้ประหยัดได้ทั้งเวลาและแรงงานแม้แต่ขั้น ตอนการพิมพ์ที่ต้องใช้กระดาษหลายประเภท

การประเมิณปริมาณคงเหลือ
ของกระดาษม้วน
แบบอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง PRO-series สามารถประเมินปริมาณ ของกระดาษม้วันที่เหลืออยู่ในเครื่องได้แบบอัตโนมัติ พร้อมทั้ง อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ด้วยการแสดงข้อมูลบนแผงควบคุม และเตือนให้ทราบทันทีที่มีกระดาษเหลือไม่พอสำหรับการพิมพ์ จนจบงาน จึงไม่จำเป็นต้องพิมพ์บาร์โค้ด อีกทั้งยังช่วยประหยัด เวลาประหยัดกระดาษ และหมึกพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใส่กระดาษ
อัตโนมัติ

แค่คุณวางม้วนกระดาษลงในช่องป้อนกระดาษ เครื่องพิมพ์จะทำการป้อนกระดาษ เข้าเครื่อง และปรับกระดาษให้พร้อมสำหรับการพิมพ์โดยอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้อง ป้อนกระดาษตรงตำแหน่งที่กำหนดด้วยตัวเอง การทำงานนี้ช่วยประหยัดเวลาในการ ใส่กระดาษได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังลดการสัมผัสกับพื้นผิวของกระดาษ ซึ่งอาจทำ ให้เกิดรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกอื่น ๆ บนกระดาษที่มีพื้นผิวมันวาว และกระดาษ ไฟน์อาร์ที่ทมีราคาแพง

สีสันของงานพิมพ์ที่
สร้างสรรค์ได้สวยงาม
แบบไร้ข้อจำกัด

หมึก LUCIA PRO

หมึกกันน้ำที่ดีที่สุด

การประมวลผลด้วย L-COA PRO ความเร็วสูงทำให้PRO-541S /PRO-561S เป็นตัวช่วยในการเพิ่มปริมาณงานพิมพ์ พร้อมความสามารถใน การดำเนินการข้อมูลที่มีความละเอียดสูงและปริมาณมาก

การประมวลผลข้อมูล
L-COA PRO Image

การประมวลผลด้วย L-COA PRO ความเร็วสูงทำให้PRO-541S /PRO-561S เป็นตัวช่วยในการเพิ่มปริมาณงานพิมพ์ พร้อมความสามารถใน การดำเนินการข้อมูลที่มีความละเอียดสูงและปริมาณมาก

หมึก LUCIA PRO 12 สี

ระบบหมึก 12 สีมีการใช้หมึกสีแดง หมึกสีฟ้า และหมึก Chroma Optimizer (CO) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงมากเป็น พิเศษ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มหมึกเฉดสีเทา , หมึกสีฟ้าอ่อน Photo Cyan , และ หมึกสีม่วงแดงอ่อน Photo Magenta เข้ามา นอกเหนือจากหมึกสีหลักทั้ง 4 สี ที่ ประกอบไปด้วยหมึกสีฟ้า หมึกสีม่วงแดง หมึกสีเหลือง และหมึกสีดำด้านเพื่อให้เกิด ความสมดุลระหว่างคุณภาพ และความรวดเร็วในการพิมพ์

VDOs

Canon imagePROGRAF PRO-521 / 541 / 561 (PRO-Series 12 Colours)

เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง imagePROGRAF สามารถพิมพ์ภาพถ่ายโดยให้สีสันสดใสและมีคุณภาพได้อย่างมืออาชีพ

สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก