What is Soft Proof
and How to ?

เช็คสีของงานก่อนพิมพ์สำคัญอย่างไร

Soft Proof คืออะไร

Soft Pro of คือการจำลองสีและโทนของงานต้นฉบับที่จะออกมาเมื่อพิมพ์บนกระดาษ โดยใช้การเทียบกับภาพต้นฉบับบนหน้าจอ ที่แตกต่าง ไป หรือใกล้เคียงกัน เนื่องจากสีที่เห็นบนหน้าจอกับสีในภาพที่พิมพ์ออกมามีโอกาสมาก ที่จะไม่เท่ากันพอดี หรือไม่ตรงกับที่ต้องการ จึงต้องมี การ จำลองสีที่จะเกิดขึ้นบนกระดาษก่อนที่จะมีการพิมพ์ฉบับจริง เพื่อให้ช่างภาพ นักออกแบบและผู้พิมพ์ สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงค่าบาง อย่างก่อนพิมพ์จริงได้


การเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานเช็คสี

 • ติดตั้งและอัปเดทระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เท่าที่คอมพิวเตอร์สามารถติดตั้งได้
 • อัปเดทและติดตั้งไดรเวอร์รวมถึงโปแกรมของเครื่องพิมพ์ในเวอร์ชั่นล่าสุด เช็คข้อมูลของอุปกรณ์ Canon ได้ที่ th.canon
 • เลือกใช้จอคอมพิวเตอร์ที่มีค่าในการแสดงผลอย่างน้อย 100% RGB เพื่อลดการแสดงสีของภาพที่ผิดพลาด
 • ถ้าเป็นไปได้ ควรหาอุปกรณ์มาตรวจวัดและปรับค่าสีจอ (Monitor Calibration) เพื่อให้จอแสดงสีที่เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น
 • ติดตั้งโปรไฟล์ของกระดาษ (ICC Profile) ของเครื่องพิมพ์รุ่นที่ใช้งาน

โปรแกรมที่สามารถรองรับฟังกชั่น Soft Proof

 • โปรแกรมตกแต่งภาพคุณภาพสูงส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชั่นการจำลองการพิมพ์ (Soft Proof) เช่น Photoshop , Lightroom ซึ่งจะ ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ได้ทุกเครื่องที่ติดตั้งในระบบ
 • โปรแกรม RIP ยี่ห้อต่างๆที่ใช้ควบคุมและกำหนดการพิมพ์ที่ต้องการความเที่ยงตงของงานพิมพ์สูงสุด ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการ ซื้อโปรแกรมเพิ่ม เหมาะสำหรับงานพิมพ์มืออาชีพ และกลุ่มธุรกิจโรงพิมพ์ต่างๆ
 • โปรแกรมของเครื่องพิมพ์หน้ากว้างแคนนอน เช่น Professional Print & Layout และ Print Studio Pro ของเครื่องพิมพ์ imagePROGRAF PRO-Series โปรแกรม PPL เป็นโปรแกรมฟรีจากแคนนอน ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ของการ
จําลองเช็คค่าสี Soft Proof

 • ช่วยให้เจ้าของงาน หรือผู้ใช้งาน สามารถประเมินความเที่ยงตรงของสี ก่อนที่จะพิมพ์จริงบนวัสดุต่างๆได้
 • ทำให้เจ้าของงาน สามารถปรับแต่งและแก้ไขไฟล์ให้มีสี เมื่อพิมพ์บนวัสดุ การพิมพ์ตรงกับไฟล์ต้นฉบับที่ทำงานได้มากขึ้น
 • ไม่ต้องสิ้นเปลืองหมึกและวัสดุการพิมพ์ในการทดสอบก่อนพิมพ์งานพิมพ์
 • เพิ่มความชำนาญในการพิมพ์และการใช้งนวัสดุการพิมพ์ที่มีความ หลากหลายแก้ผู้ใช้งาน
 • สามารถเลือกวัสดสำหรับการพิมพ์งานประเภทต่างๆด้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

การตั้งค่าการพิมพ์ในโหมด ICC Profile

ขั้นตอนการใช้ฟังกชั่น Soft Proof กับโปรแกรม Adobe Photoshop

 1. เปิดไฟล์งานในโปรแกรม Photoshop
 2. ไปที่เมนู View - Proof Setup Custom - เลือกโปรไฟล์กระดาษที่ใช้พิมพ์
 3. ไปที่เมนู View - Proof Color เพื่อดูการจำลองการพิมพ์
 4. สลับไปมาระหว่างเมนู Proof Color และไม่ใช่ เพื่อดูต้นฉบับและการจำลองสีของกระดาษที่จะพิมพ์ออกมา

การใช้ฟังกชั่น Soft Proof กับโปรแกรม Adobe Lightroom

ขั้นตอนการใช้ฟังกชั่น Soft Proof กับโปรแกรม Adobe Lightroom

 1. เปิดไฟล์งานในโปรแกรม Lightroom
 2. ไปที่เมนู Develop กดเลือกที่ปุ่ม SoftProof ด้านล่าง - เลือกโปรไฟล์กระดาษที่ใช้พิมพ์ที่แถบเมนูด้านขวา
 3. ปรับโหมดการดูเพื่อเปรียบเทียบระหว่างเมนู Proof Color และไม่ใช่เพื่อดูต้นฉบับและการจำลองสีของ
  กระดาษที่จะพิมพ์ออกมา

การใช้ฟังกชั่น Soft Proof กับโปรแกรม Adobe Lightroom

ขั้นตอนการใช้ฟังกชั่น Soft Proof กับโปรแกรม Adobe Lightroom

 1. เปิดไฟล์งานในโปรแกรม ProfessionalPrint & Layout
 2. ตั้งค่าการพิมพ์และกระดาษที่ต้องการ
 3. ในเมนู Color Management ตั้งค่าดังนี้
  3.1 Color Mode - ICC Profile 3.2 Printer Profile - เลือกให้ตรงกับกระดาษที่ตั้งค่าในส่วนของไดรเวอร์ 3.3 เลือก Rendering Intent
  - Perceptual
  เหมาะกับงานรูปถ่าย
  - Relative Colorimetic เหมาะกับ งานกราฟิกและงาน Vector
 4. กดปุ่ม Soft proof ที่เมนูด้านล่างของงานเพื่อดูการจำลองสี
สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก