โปรแกรม

โปรแกรม Professional
Print & Layout

โปรแกรมพิมพ์ภาพแบบมืออาชีพ

โปรแกรม Professional
Print & Layout

Professional Print & Layout (PPL) เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับ การวางไฟล์ภาพและช่วยลดขึ้นตอนในการพิมพ์ มีฟังก์ชั่นในพิมพ์ภาพ ถ่ายแบบมีขอบ(Border )และไร้ขอบ (Borderless) และยังมีฟังก์ชั่นในการ พิมพ์อื่นๆเช่น การพิมพ์ดัชนีรูป (index) การพิมพ์ขาวดำ และการพิมพ์ โดยใช้โปรไฟล์สี ICC ก็สามารถทำได้PPL สามารถใช้งานเป็นโปรแกรม แบบ Standalone และยังสามารถเปิดใช้เป็น plug -in ร่วมกับซอฟต์แวร์ อื่นๆ เช่น Digital Photo Professional,Photoshop, Photoshop Elements หรือ Lightroom ได้อีกด้วยโปรแกรม PPL เป็นโปรแกรมสำ หรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง imagePROGRAF ในตระกูล PRO-Series

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ใช้ของโปรแกรม PPL

Professional Print & Layout ปรับปรุงและลดขั้นตอนในการพิมพ์เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจ
ว่าจะได้คุณภาพการพิมพ์ภาพที่ดีที่สุด

มือสมัครเล่นขั้นสูง

ช่างภาพ

ธุรกิจร้านถ่ายรูป / ร้านพิมพ์

คุณสมบัติและฟังก์ชั่นของโปรแกรม PPL

ฟังก์ชั่นการพิมพ์

 • หมดพิมพ์ภาพถ่ายแบบมีขอบและไร้ขอบ (Border / Borderless)
 • จัดเรียงภาพและพิมพ์บนกระดาษม้วนได้อย่างอิสระ
 • พิมพ์ด้วยระบบควบคุมสี ICC Profile
 • พิมพ์ภาพ ขาว-ดำ (Black & White)
 • เครื่องมือปรับแต่งโทนสีพื้นฐาน
 • โหมด gallery wrap

ฟังก์ชั่นขึ้นสูงทำงานกับกล้องแคนอน EOS (crystal-fidelity)

 • โหมดพิมพ์แบบ HDR
 • โหมดปรับปรุงสำหรับการแสดงภาพ (Exhibition lighting)
 • โหมดการพิมพ์ DPRAW

VDOs

การเริ่มต้นใช้โปรแกรม โปรแกรม Professional Print & Layout

โปรแกรมพิมพ์ภาพแบบมืออาชีพ

โปรแกรม PPL
ดีอย่างไร?

 • เป็นโปรแกรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 • งานง่ายและมีฟังก์ชั่นในการทำงานที่ประสิทธิภาพ
 • รองรับการทำงานทั้งบน Windows และ Mac
 • ทำงานแบบ Plug-in รองรับโปรแกรมแต่งภาพยอดนิยมที่ คนส่วนใหญ่ใช้
 • ให้คุณภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้กล้อง Canon จะมีฟังก์ขั้นเพิ่มในการพิมพ์
 • สามารถดูตัวอย่างภาพและงานพิมพ์ก่อนพิมพ์จริง (simulated print preview) ซึ่งจะช่วยลดการ
 • ช่วยลดความสิ้นเปลืองของหมีกและวัสดุในการพิมพ์ทดสอบ

ความต้องการของระบบ / คอมพิวเตอร์


User Guide (Win) : https://ugp01.c-ij.com/ii/webmanual/ProfessionalPrintLayout/W/1.2/EN/PPL/Top.html

User Guide (Mac) : https://ugp01.c-jj.com/il/webmanual/ProfessionalPrintayout/M/1.2/EN/PPL/Top.html


การเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม PPL

เปิด Plug-in จากโปรแกรม Photoshop หรือ Photoshop Element
Select Automate > Canon Professional Print & Layout...

เปิด Plug-in จากโปรแกรม Lightroom
Select Plug-in Extras > Canon Professional Print & Layout...


การตั้งค่าและการปรับพื้นฐาน

สามารถบันทึกการตั้งค่าที่ทำไว้ใน Stored Settings เพื่อให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ภาพได้อย่างง่ายดายด้วยการตั้งค่เดียวกัน
โดยสามารถบันทึกได้ถึง 200 แบบ ของการพิมพ์ที่แตกต่างกัน


การตั้งค่าทั่วไป

 • ตั้งค่าการพิมพ์ ตั้งขอบกระดาษ
 • การครอปตัดภาพ การหมุนและปรับขนาด

การตั้งค่าสี

 • ปรับความสมดุลสี Colour balance
 • ปรับความส่วางภาพ Brightness
 • ปรับความเปรียบต่าง Contrast

การพิมพ์เฟรมแบบมีขอบด้านข้างในโหมด gallery wrap

โหมด Gallery Wrap เป็นหมดใช้มื่อผู้ใช้ตั้งใจที่จะยืดภาพบนเฟรมโดยการพิมพ์ภาพในขนาดที่ใหญ่กว่าเฟรม
เพื่อให้สามารถห่อแม้กระทั่งด้านข้างของเฟรมด้วยภาพหรือเอฟเฟคต่างๆได้


โหมดการพิมพ์ภาพขาว-ดํา

เมื่อพิมพ์ภาพในโหมด ขาว-ดํา ผู้ใช้สามารถปรับโทนสีได้อย่างละเอียด ด้วยเครื่องมือในโปรแกรม PPL

General Settings > Colour Management >
Colour Mode > Black and White Photo


ฟังก์ชั่นการพิมพ์พร้อมรอยสำหรับการตัด (crop marks)

เครื่องหมายรอยตัดที่มุมของงานพิมพ์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดขึ้นงาน หลังพิมพ์เสร็จ


ฟังก์ชั่นการแก้ไขสี (Pattern print)

Colour Settings > Pattern Print…

แก้สี

เลือกว่าจะพิมพ์รูปแบบสีหรือรูปแบบความสว่างและความคมชัด

ขนาดของรูปตัวอย่าง

เลือกขนาดของตัวอย่างที่จะพิมพ์

ความแตกต่างของสีที่มีความเปลี่ยนแปลง

เราสามารถตั้งค่าความกว้างของช่วงสี (ความแตกต่างของสีจากตัวอย่างมาตรฐาน) ของรูปแบบที่จะพิมพ์ได้


โหมดการพิมพ์ index ภาพ (ภาพจำนวนมากบนหน้ากระดาษ)

ผู้ใช้สามารถพิมพ์ index ของภาพจำนวนมากที่เลือก ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบรูปภาพ
(คล้ายกับ "สารบัญ" ของหนังสือ) และ Portfolio งาน

Stored Settings > Layout Mode > Multiple images and then go to
General Settings > Layout > Registered Layouts > Index Pattern Settings


การเรียงภาพแบบอัตโนมัติ Auto nesting

ฟังก์ชั่นนี้ จะช่วยจัดเรียงไฟล์ภาพจำนวนหลายไฟส์ลงบนหน้ากระดาษให้โดยอันมัติ โดยจัดรียงตามกว้างของวัสดุพิมพ์ที่ใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์

Stored Settings > Layout Mode > Multiple Images (Auto Nesting)


การพิมพ์โดยใช้โหมดควบคุมสี ICC Profiles

การพิมพ์โดยใช้ ICC profiles โดยการระบุโปรไฟล์ I C C ผู้ใช้สามารถเลือกพิมพ์ตามชนิดกระดาษที่จะใช้หรือ
พิมพ์โดยใช้ขอบเขตสีของภาพที่ปรับแต่งหรือแก้ไขในช่วงโปรไฟล์สี AdobeRGB หรือ SRGB

General Settings > Colour Management >
Colour Mode > Use ICC Profile

การพิมพ์ภาพให้ได้สีที่ตรงกับสีที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถพิมพ์ภาพในโหมด ที่ให้สีใกล้เคียงกับจอภาพโดย
แสดงถึงลักษณะของข้อมูลสีที่แสดงบนจอภาพอย่างถูกต้อง


General Settings > Colour Management >
Colour Mode > Use ICC Profile

สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก