โปรแกรม

Direct Print & Share

โปรแกรมสั่งพิมพ์ไฟล์งานที่ใช้งานง่ายสําหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างแคนนอน

โปรแกรม

Direct Print & Share
(DPS) คืออะไร ?

DPS เป็นโปแกรมการควบคุมและสั่งงานพิมพ์ ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ การพิมพ์ไฟล์ให้ง่าย โดยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ไฟล์หลายประเภทจากที่ เก็บข้อมูลในเครื่องหรือบน Cloud โดยไม่จําเป็นต้องเรียกใช้แอปพลิเคชัน อื่น รองรับการสแกนไปยัง Cloud ทําให้ผู้ใช้พิมพ์งานได้สะดวกและ สามารถแชร์ไฟล์ข้ามไซต์ต่างๆได้

จากความลําบาก
และข้อผิดพลาดของผู้ใช้มา
พัฒนาโปรแกรม DPS

  • การพิมพ์ไฟล์หลายประเภทพร้อมกัน ที่ปกติไม่สามารถทําได้ เช่น DWG, PDF, JPEG ผู้ใช้ต้องเปิดแต่ละโปรแกรมเพื่อพิมพ์แยกกัน
  • การตั้งค่าในการพิมพ์ต้องตั้งแยกกันในแต่ละโปรแกรม ทำให้เสียเวลามาก
  • ไม่สามารถพิมพ์ไฟล์ที่ผู้ใช้เก็บไว้บน Cloud ได้
  • ไม่สามารถแชร์ไฟล์งานที่สแกนจากเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่เป็น Multifunction ได้ (ของแคนนอนสามารถทํางานได้ใน imagePROGRAF รุ่นที่เป็น MFP)

เราสามารถทํางานอะไรได้บ้างใน DPS?

พิมพ์ไฟล์งานหลายไฟล์
หลายชนิดได้โดยตรง

เราสามารถพิมพ์ไฟล์ประเภทเดียวหรือ หลายประเภท (เช่น PDF, JPEG, TIFF, HP-GL/2) พร้อมกันโดยไม่ต้องเปิด แอพพลิเคชั่นเฉพาะ

เห็นหน้าจําลองงานพิมพ์
บนหน้ากระดาษก่อนพิมพ์

เราจะเห็นรูปแบบการพิมพ์ในหน้าจอ ก่อนสั่ง และกําหนดการตั้งค่าการพิมพ์ โดยไม่ต้องเปิดเข้าไปในของไดรเวอร์

สร้างปุ่มคีย์ลัดสำหรับ
การพิมพ์

เราสามารถพิมพ์งานโดยไม่แสดง หน้าจอ DPS โดยการสร้างไอคอน พิมพ์ทางลัด และพิมพ์โดยวางไฟล์ลง บนไอคอนที่สร้างขึ้น

สนับสนุนการทํางานกับ
Cloud

เราสามารถเข้าถึงไฟล์ที่เก็บบน Cloud เพื่ออัปโหลด ดาวน์โหลด และพิมพ์ไฟล์ โดยตรงโดยใช้โปรแกรม

สามารถเก็บการตั้งค่า
การพิมพ์ที่ใช้บ่อย

เราสามารถเก็บการตั้งค่าพิมพ์ที่ ใช้บ่อยๆเป็น Preset ซึ่งเมื่อเราอยาก เรียกการตั้งค่าเดิมที่เคยใช้ เพียงแค่ กดเลือก Preset แล้วก็สามารถกด พิมพ์ได้ทันที

โปรแกรม DPS ดียังไง ?

  • เป็นโปรแกรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (เหมาะใช้งานกับธุรกิจขนาดเล็ก,สภาบันการศึกษาต่างๆ)
  • ลดปัญหารการพิมพ์ที่ผิดพลาดโดยที่ผู้ใช้จะเห็นหน้าจําลองก่อนสั่งพิมพ์ทุกครั้ง
  • งานได้ง่ายและมีประสิทธภาพกับเครื่องพิมพ์แคนนอน imagePROGRAF
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์และการจัดการไฟล์งานที่ อยู่บน Cloud ซึ่งทําให้ประหยัดเนื้อที่บนคอมพิวเตอร์ และแชร์ได้สะดวก

VDOs

การเริ่มต้นใช้โปรแกรม Direct Print & Share

โปรแกรมสั่งพิมพ์ไฟล์งานที่ใช้งานง่ายสําหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างแคนนอน

ตัวอย่างการใช้งาน

หน้าตาและแผงควบคุมของ DPS


สร้างปุ่มลัดในการพิมพ์ (Print Shortcut Icon)

ไอคอนลัด ผู้ใช้สามารถสร้างไอคอนลัดในการพิมพ์เพื่อความรวดเร็ว
สามารถเลือกได้แบบต่างๆ คือ

ไอคอนลัดการพิมพ์ : ลากและวางไฟล์สําหรับการพิมพ์โดยตรง (ข้ามหน้าจอ DPS) หรือ
ไอคอนเริ่มต้นที่พร้อมการตั้งค่าการพิมพ์ : ลากและวางไฟล์เพื่อเปิด DPS พร้อมด้วยการตั้งค่าการพิมพ์ที่บันทึกไว้


พิมพ์จากโปรแกรม AutoCAD

Direct Print & Share ปลั๊กอิน

ปลั๊กอินจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติหากคุณติดตั้ง DPS บนพีซีที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ AutoCAD ของ Autodesk (AutoCAD เวอร์ชั่น 2008 - 2020, 64 บิต) ผู้ใช้สามารถเริ่ม DPS จาก AutoCAD เพื่อพิมพ์ภาพวาดหรืออัปโหลดไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud ได้อย่างง่ายดาย เริ่ม DPS จากแถบเมนูใน AutoCAD โดยคลิก “พิมพ์และแสดงตัวอย่าง”หรือเมนูที่แสดงโดยคลิกขวา ไฟล์PDF ของงานเขียนแบบที่เปิดอยู่จะถูก สร้างขึ้นและแสดงในหน้าต่างไฟล์งานที่พร้อมพิมพ์ลงใน DPSไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้นนี้ สามารถพิมพ์หรืออัปโหลดไปยังที่เก็บ ข้อมูลบน Cloud ได้

ตัวอย่างการใช้งาน

ช่วงเพิ่มการผลิตและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ


ลดเวลาในการพิมพ์งานจำนวนหลาย ๆ ไฟล์ได้มาก

สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก