ออกแบบ

PosterArtist &
PosterArtist Lite

โปรแกรมออกแบบโปสเตอร์สําหรับเครื่องพิมพ์แคนนอน

ออกแบบ

โปสเตอร์ของคุณได้ง่ายๆด้วย
PosterArtist

Poster Artist เป็นซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานง่านเป็นขั้นตอน มีประโยชน์ สำหรับการออกแบบโปสเตอร์ ป้ายแบนเนอร์ และป้ายประกาศต่างๆ ตามที่คุณ ต้องการรูปแบบปุ่มต่างๆที่ใช้งานง่าย ทำให้เราสามารถออกแบบ จัดวาง และ พิมพ์โปสเตอร์ที่ดูสวยงามเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะใน การใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบกราฟิกที่ซับซ้อน

Poster Artist ทำให้ให้ผู้ช้างออกแบบและผลิตโปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ภาย ในองค์กรได้เอง ช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการพิมพ์โปสเตอร์จากการออกแบบ ไปยังการพิมพ์ และในขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย ได้อย่างคุ้มค่า

เวอร์ชั่นของโปรแกรม PosterArtist

** โปรแกรม Poster Artist Lite สามารถ Download ได้ที่ https://asia.canon/en/support/0200571128

ความต้องการของระบบ

VDOs

PosterArtist Web Edition

โปรแกรมออกแบบโปสเตอร์เวอร์ชั่นเว็ปไซต์ สำหรับเครื่องพิมพ์แคนนอน

คุณสมบัติทั่วไปของซอฟต์แวร์ (PosterArtist Lite)

ระบบที่รองรับ


รองรับการสร้างโปสเตอร์หลายภาษา

ลากและวางวัตถุใดๆ ลงในถาดชั่วคราวสถานะของวัตถุในฤาดข้อมูลจะรวมอยู่ในไฟล์เมื่อบันทึก
ไฟล์โปสเตอร์ แต่เทมเพลตจะถูกลบออกจากถาดข้อมูลหลังบันทึก


ถาดข้อมูลชั่วคราว (Temporary Tray)

คำที่นิยมใช้กันทั่วไปในการพิมพ์โปสเตอร์ แบนเนร์ และป้าย เช่น " ทางออกฉุกเฉิน Emergency exit " " รุ่นพิเศษ Limited Edition ", " การ จัดส่งในต่างประเทศ We can ship overseas " และอื่นๆ มีอยู่ในคลังข้อความของโปรแกรมแล้ว เพียงใส่คำและเลือกภาษาที่จะแสดงเท่านั้น


นําเข้าไฟล์กราฟิกของผู้ใช้เข้ามาใช้เป็น ClipArt ใน Poster Artist

ผู้ใช้สามารถนำเข้าไฟล์ JPEG, TIFF, PNG, BMP หรือ SVG format เข้ามาใช้ในโปรแกรม Poster Artist ได้


นําเข้าไฟล์กราฟิกของผู้ใช้เข้ามาใช้เป็น ClipArt ใน Poster Artist

ไฟล์โปสเตอร์ สามารถแชร์กับคอมพิวเตอร์และ ผู้ใช้เครื่องอื่นเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านที่เก็บข้อมูลบน Cloud ได้


เชื่อมต่อไปพิมพ์กับโปรแกรม Easy-Photo Print Editor ได้ทันที

โปรแกรม Poster Artist ทำงานเชื่อมกับโปรแกรม Easy-Photo Print Editor ทำให้ผู้ใช้สามารถส่งไฟล์
และพิมพ์ไฟล์โปสเตอร์จากอุปกรณ์มือถือได้อย่างง่ายดาย

*ไฟล์ที่สร้างจาก by PosterArtist สามารถ
แก้ไขใน Easy Photo Print Editor ได้


ทํางานร่วมกับโปรแกรม Free Layout plus ได้ทันที

นอกจากนี้ Poster Artist ยังสามารถเชื่อมไปยังโปรแกรม Free Layout plusทำให้ผู้ใช้สามารถจัดวางและพิมพ์ไฟ:โปสเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่งกันไต้อย่างง่ายดาย เพราะใน Free Layout Plus ที่มีการวางหน้ากระตาษให้เลือกอีกหลายรูปแบบ


โหมด PosterArtist QuickCopy

อนุญาตให้ผู้ใช้ ทำสำเนาโปสเตอร์แบบขยายใหญ่ขึ้นจากต้นฉบับ โดยใช้ imagePROGRAF รุ่นที่เป็น MFP(Multifunction)

 • อนุญาตให้ผู้ใช้ขยายภาพที่สแกนเป็นขนาดที่ต้องการและพิมพ์ได้
 • อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขภาพที่สแกนใน PosterArtist ก่อนพิมพ์ได้
 • การตั้งค่าอื่นๆ เช่นการลด Moire เวลาสแกน , การปรับลดขอบและการลบสีพื้นหลัง

ตัวอย่างการใช้งาน Poster Artist ในกลุ่มงานประเภทต่างๆ

การใช้งานในโรงงานและออฟฟิศสํานักงาน (Factory / Offices)

ไอเดียในการออกแบบโปสเตอร์

 • พิมพ์ป้ายประกาศ แผนผังไตอะแกรมและเค้าโครงในกระบวนสายการผลิต
 • ป้ายแจ้งเตือนและระมัดระวังต่างๆ
 • โปสเตอร์กิจกรรมและสันทนาการใน ในโรงงาน/ออฟฟิศสำนักงาน

จุดสำคัญ

 • การพิมพ์ภายในโรงงาน/ออฟฟิศ ช่วยให้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและการรักษา
 • ความลับของข้อมูล
 • สามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลอย่างรวดเร็ว
  พิมพ์แบนเนอร์ขนาดใหญ่ ทำให้มองเห็นข้อมูลได้ง่ายชัดเจน

ใช้ในด้านการศึกษา (Education)

ไอเดียในการออกแบบโปสเตอร์

 • อุปกรณ์ช่วยสอน คู่มือุการเรียนและตารางปฏิทิน
 • แผนภูมิ ตาราง แผ่นที่ สเปรดชีต และเอกสารีประกอบการนำเสนอ
 • โปสเตอร์และแ แบนเนอร์สำหรับงานกิจกรรมต่างๆ
 • การแสดงโชว์ผลงานของนักศึกษา

จุดสำคัญ

 • ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับทั้งนักเรียนและคูณครูอาจารย์
 • งานพิมพ์ชนาตใหญ่เหมาะเป็นสื่อการเรียนในชั้นเรียน
 • ปรับปรุงกระบวนการสอนด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ที่สร้างสรรค์และสวยงาม

ใช้ในส่วนงานราชการและสาธารณะต่างๆ
(Government and public)

ไอเดียในการออกแบบโปสเตอร์

 • แผนที่การเดินทาง แผนที่และคู่มือแน่ะนำเมือง แผนที่ท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ข้อมูลการบริการ โปสเตอร์ส่งเสริมการขายต่างๆ
 • โปสเตอร์กิจกรรม โปสเตอร์โปรโมทตามฤดูกาล โปสเตอร์ต้อนรับและคำทักทาย

จุดสำคัญ

 • On-Demand Printing พิมพ์ต้ตามจำนวนที่ต้องการช่วยประหยัดและลดขยะที่จะเกิดขึ้น
 • พิมพ์โปสเตอร์ในหลายขนาดต้ง่าย ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่และพื้นที่ที่แตกต่างกัน
 • การพิมพ์ภายในองค์กร ช่วยลดต้นทุนในการส่งไปผลิตภายนอกและประหยัดเวลา

ใช้ในส่วนงานราชการและสาธารณะต่างๆ
(Government and public)

ไอเดียในการออกแบบโปสเตอร์

 • ข้อมูลโปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆ
 • ใช้ตกแต่งร้าน โปสเตอร์คำทักทาย โปสเตอร์โปรโมทตามฤดูกาล
 • แคมเปญโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ
 • และโปสเตอร์แน่ะนำผลิตภัณฑ์
 • แผนที่เส้นทางอพยพ ทางหนีไฟ และแผนที่ภายในร้านหรือบริเวณนั้นๆ
 • โปสเตอร์โฆษณาอื่นๆ

จุดสำคัญ

 • ให้ความยึดหยุ่นในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบน โปสเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว
 • โปสเตอร์ที่มีสีสันสดใสสามารถงดู ดูตความสนใจของผู้คนทั่วไป
 • สร้างความสนใจให้ลูกค้าในการซื้อสินค้าและบริการ
 • โปสเตอร์ที่ออกแบบสามารถแชไปยังร้านค้าและ สาขาอื่นๆได้อย่างง่ายตาย
สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก