ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

  • เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง
    44 นิ้ว
  • Encrypted HDD*
  • Line Accuracy
    ± 0.1 % or less
  • หัวพิมพ์ FINE Print Head
    ความทนทานสูง
THE TX-SERIES

รวดเร็ว แม่นยำ
และเงียบ

เครื่องพิมพ์หน้ากว้างขนาด 44 นิ้ว เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการประสิทธิภาพ ในการพิมพ์ขั้นสูง มีคุณภาพและขั้นตอนการทำงานไม่ซับซ้อน เครื่องพิมพ์ หน้ากว้างรุ่นี้นมีระบบป้อนกระดาษม้วนรางคู่ ทำให้การจัดการกระดาษเป็น ไปได้อย่างง่ายดาย และยังเหมาะกับงานพิมพ์ประเภท CAD และโปสเตอร์

ระบบการจัดการ
กระดาษ

การโหลดกระดาษอัตโนมัติและการตรวจจับชนิดกระดาษ สามารถทำได้ ง่าย ๆ เพียงขั้นตอนเด็ยว คือวางกระดาษม้วนลงบนเครื่องพิมพ์ จากนั้น เครื่องพิมพ์จะดำเนินการปรับและตั้งค่าเข้าสู้โหมดพร้อมพิมพ์ และบนจอ แผงควบคุมจะแสดงผลค่ากระดาษคงเหลือและมีการส่งเสียงแจ้งเตือนเมือ กระดาษไม่เพียงพอสำหรับงานพิมพ์

การประมวลผลข้อมูล
L-COA PRO Image

การประมวลผลด้วย L-COA PRO ความเร็วสูงทำให้ TX-5410 เป็นตัวช่วยใน การเพิ่มปริมาณงานพิมพ์ พร้อมความสามารถในการดำเนินการข้อมูลที่มี ความละเอียดสูงและปริมาณมาก

HOT SWAPPING
OF INKS

คุณสามารถเลือกใช้ตลับหมึกขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง ความต้องการพิมพ์งานจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง กับการจัดการต้นทุน ที่แปรผันตลับหมึกแบบ Hot-swap ช่วยให้สามารถเปลื่ยนตลับหมึก ระหว่างพิมพ์งานเพื่อป้องกันไม่ให้การพิมพ์สะดุดกลางคันและให้คุณใช้ หมึกได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

VDOs

Canon imagePROGRAF TX-5410 TX-5410 MFP Z36 (With Colortrac Z36 Scanner)

เครื่องพิมพ์ Inkjet หน้ากว้าง 44 นิ้วระบบป้อนกระดาษม้วนอัตโนมัติ Auto Media Loading

สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก