โปรแกรม

Free Layout Plus

เรียงรูปภาพและไฟล์งานบนหน้ากระดาษที่ใช้งานง่ายที่สุด

โปรแกรม

Free Layout Plus
คืออะไร ?

FLP หรือ Free Layout Plus เป็นโปรแกรมของเครื่องพิมพ์ imagePROGRAF ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ OS Windows ที่ช่วยลด ขั้นตอนการทํางานพิมพ์สามารถทํางานแบบโปรแกรมเดี่ยว (Standalone) หรือใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ เช่น เชื่อมกับ PosterArtist , ชุด Microsoft Office (Word, Excel & PowerPoint)และอีกหลายๆ โปรแกรม ทําให้ผู้ใช้สามารถจัดวางภาพ เห็นหน้าตัวอย่าง และพิมพ์ไฟล์ภาพ ได้อย่างสะดวกและประหยัดพื้นที่กระดาษที่ใช้นอกจากนั้น FLP ยังรองรับ รูปแบบเค้าโครงต่างๆเช่น การพิมพ์แยกส่วนชิ้นงานเพื่อไปทํางานบนบอร์ด ขนาดใหญ่ (Tiling) , การพิมพ์สองหน้าแบบพับกลาง (folded duplex), โหมดระบุขนาด (Fixed) และโหมดอิสระ (Free Layout) ที่ทําให้ผู้ใช้สามารถ ทํางานพิมพ์ขนาดต่างๆได้อย่างง่ายดาย

ข้อดีของ Free Layout Plus

  • โปรแกรมฟรีที่ออกแบบมารองรับกับเครื่องพิมพ์ imagePROGRAF (เหมาะสําหรับธุรกิจการพิมพ์ขนาดเล็กและคนที่ไม่มีประสบการณ์ใน การทํางานพิมพ์)
  • ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง
  • สนับสนุนบน Windows และสร้างไดรเวอร์ Plug-in สําหรับโปรแกรมต่างๆ(Canon Free Layout Plus Driver)
  • มีคุณสมบัติการจัดวางและควบคุมหน้าหน้ากระดาษแบบมืออาชีพ แต่ใช้งานได้ง่าย
  • ประหยัดพื้นที่ของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์งาน
  • รองรับการพิมพ์จากทั้งช่องกระดาษมัวน (Roll) และกระดาษแผ่น (Sheet)

รุ่นของเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่รองรับ

imagePROGRAF TA / TM / TX / TZ / GP และ PRO-Series

VDOs

การเริ่มต้นใช้โปรแกรม Free Layout Plus

เรียงรูปภาพและไฟล์งานบนหน้ากระดาษที่ใช้งานง่ายที่สุด

การเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Free Layout Plus

หน้าตาและแผงควบคุมของ FLP

การเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Free Layout Plus


หน้าเมนูหลัก (Main Menu)


การป้อนข้อมูลลงใน Free Layout plus

เลือกไฟล์

เปิดหรือเพียงแต่ลากและวางชัอมูลการพิมพ์ชองคุณลงในหน้าต่างข้อมูลตั้งต้น
และสามารถเพิ่มไฟส์ได้หลายไฟล์ด้วยวิธีการใดก็ได้


โหมดการตั้งค่า : แบบระบุขนาด (Fixed Layout)

จัดวางภาพตามลำดับในขนาดที่ต้องการแล้วพิมพ์
(ทุกภาพจะพิมพ์ที่ขนาดเดียวกัน)

การเลือกภาพ เราสามารถจัดเรียงใหม่ ปรับขนาดหรือ
หมุนให้เป็นรูปแบบที่ต้องการบนหน้าจำลองของ
กระดาษม้วนที่ใส่อยู่ในเครื่อง

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่นการจัดเรียงอัตโนมัติ (Nesting) , การจัดตำแหน่งการร้อนทับ , (เลื่อนไปข้างหน้า / ถอยหลัง) , การทำสำเนาของรูป เดียวกันที่มีขนาดต่างกันบนหน้ากระดาษได้


โหมดการตั้งค่า : โหมดแยกส่วนชิ้นงาน (Tiling)

การแบ่งหน้า Artwork เป็นหลายชิ้นแล้วพิมพ์ สามารถจัดตำแหน่งงานพิมพ์เพื่อสร้างภาพพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

เลือกไฟล์และกำหนดจำนวนชิ้นที่จะแยกส่วน โตยแต่ละส่วน จะมีความกว้างเท่ากับหน้ากระดาษม้วนที่ใส่อยู่ในเครื่อง เราสามารถเห็นขนาดชิ้นงานที่จะพิมพ์เป็นภาพจำลอง พร้อมสเกลบอกขนาด

หลังจากเราอัปเดทการตั้งคำการพิมพ์ เราก็จะดูตัวอย่าง และสั่งพิมพ์


โหมดการตั้งค่า : โหมดพิมพ์ภาพแบบพับ Folded Duplex

โหมดนี้จะเป็นโหมดสำหรับพิมพ์ภาพสองภาพที่มีด้านกลับกัน ที่ตำแหน่งรอยพับกลาง เพื่อนใช้ในงานป้ายหรือกรอบรูปที่ต้องการ
โชว์ภาพในกรอบให้เห็นทั้งสองด้าน เช่นป้ายโฆษณาที่ใช้หน้าร้านค้า

เลือกไฟล์ / รูปภาพสำหรับหน้าแรกและหน้าที่สอง

ตั้งค่าความกว้างของม้วนกระดาษ ตำแหน่งการพับ และการตั้งค่าการพิมพ์


ปลั๊กอินสําหรับโปรแกรม Office : การพิมพ์ Banner

การพิมพ์เอกสารที่สร้างจาก Microsoft Word / PowerPoint ให้พอดีกับความกว้างทั้งหมด
ของกระดาษม้วนเพื่อให้ออกมาเป็นป้าย Banner ยาว

เลือกไฟล์ / รูปภาพสำหรับหน้าแรกและหน้าที่สอง

ตั้งคำความกว้างและความยาวของม้วนกระดาษ แก้ไขเค้าโครง ตั้งค่าการพิมหัแถะสั่งพิมท์

สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก