โปรแกรม

CPP Driver Select
Publisher Select

ไดรเวอร์ควบคุมการพิมพ์ที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกในการสั่งงาน

โปรแกรม

CPP Driver Select และ
Publisher Select ?

จากโซลูชั่นของเครื่องพิมพ์แคนนอนขนาดใหญ่ความเร็วสูง (Canon Production Printer หรือ CPP) ที่ใช้งานในโรงงาน บริษัท ก่อสร้างและหน่วยงานขนาดใหญ่ ที่มีการทํางานได้รวดเร็ว และความ สะดวกในการจัดการและพิมพ์ไฟล์งานออกแบบ หรือ PDF จํานวนมาก การสั่งงานพิมพ์สามารถจัดการได้ในหน้าต่างโปรแกรมเดียว ไม่ต้อง ยุ่งยากในการตั้งค่าเมนูต่างๆที่ซับซ้อน รวมถึงผู้ใช้สามารถเห็นการแสดง ภาพก่อนพิมพ์ที่รวดเร็ว (Preview) นั่นคือข้อดีของโปรแกรม Driver Select และ Publisher Select ซึ่งในเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง imagePROGRAF ในตระกูล TZ และ TX-MK II รุ่นใหม่ก็สามารถ รองรับการทํางานกับโปรแกรมนี้ได้อย่างสมบูรณ์

การทํางานจากเครื่องพิมพ์
Production ขนาดใหญ่
สู่การทํางานในเครื่องพิมพ์
ขนาดกลาง

  • CPP Driver Select / Publisher Select เพิ่มการรองรับใน การทํางานกับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างในตระกูล TZ และ TX-MK II
  • การทํางานที่สะดวกเหมือเดิมจากเครื่องพิมพ์ Production และ เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง imagePROGRAF
  • ยืดหยุ่นในการทํางานตามการใช้งานของลูกค้า

การใช้เครื่องพิมพ์หน้ากว้างในรูปแบบการสั่งพิมพ์
ของเครื่องพิมพ์ Production

VDOs

การเริ่มต้นใช้โปรแกรม CPP Driver Select และ Publisher Select

ไดรเวอร์ควบคุมการพิมพ์ที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกในการสั่งงาน

คุณสมบัติของโซลูชั่นของ Canon Production Printer (CPP)

ปุ่มเครื่องมื่อผู้ใช้ที่เรียบง่ายสำหรับ Driver Select


เปรียบเทียบระหว่างโปรแกรม Publisher , DPP และ DPS


เปรียบเทียบระหว่างโปรแกรม Publisher , DPP และ DPS (ต่อ)

สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก