เครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่ให้การผลิต
และ งานพิมพ์คุณภาพสูง

 • เครื่องพิมพ์
  หน้ากว้าง 44 นิ้ว
 • เครื่องพิมพ์
  หน้ากว้าง 60 นิ้ว
 • หัวพิมพ์กว้าง 1.28”
  ความทนทานสูง
 • เชื่อมต่อ Wi-Fi
 • Encrypted
  HDD
 • Colour LCD
  Touch Panel
การตรวจจับ

กระดาษ
อัตโนมัติ

เทคโนโลยี Multi-Sensor อัจฉริยะช่วยให้เครื่องพิมพ์สามารถ ตรวจจับชนิดของกระดาษได้แบบอัตโนมัติ โดยใช้ฐานข้อมูลที่ บันทึกไว้ล่วงหน้าในเครื่องพิมพ์ การใช้หมึกถูกพัฒนาเพื่อสร้าง สรรค์งานพิมพ์คุณภาพสูง และสามารถทำงานตามขั้นตอนได้ อย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติตั้งแต่การป้อนกระดาษ ไปจนถึงการ ตรวจจับชนิดของกระดาษ การตั้งค่าและการปรับให้เครื่องพิมพ์ มีความพร้อมสำหรับการพิมพ์ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องควบคุมการทำ งานด้วยตัวเอง จึงทำให้ประหยัดได้ทั้งเวลาและแรงงานแม้แต่ขั้น ตอนการพิมพ์ที่ต้องใช้กระดาษหลายประเภท

การประเมิณปริมาณคงเหลือ
ของกระดาษม้วน
แบบอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง PRO-series สามารถประเมินปริมาณ ของกระดาษม้วันที่เหลืออยู่ในเครื่องได้แบบอัตโนมัติ พร้อมทั้ง อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ด้วยการแสดงข้อมูลบนแผงควบคุม และเตือนให้ทราบทันทีที่มีกระดาษเหลือไม่พอสำหรับการพิมพ์ จนจบงาน จึงไม่จำเป็นต้องพิมพ์บาร์โค้ด อีกทั้งยังช่วยประหยัด เวลาประหยัดกระดาษ และหมึกพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใส่กระดาษ
อัตโนมัติ

เครื่องพิมพหนากวาง รุ่น imagePROGRAF GP-540 และ GP-520 รองรับการติดตั้งแกนป้อนม้วนกระดาษที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ จึงสามารถใส่กระดาษได้พร้อมกันถึงสองม้วน เพื่อการพิมพ์ได้อย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้แกนป้อนม้วนกระดาษยังสามารถปรับให้เป็นรอกม้วน เก็บวัสดุแบบสองทิศทางเพื่อกรองานพิมพ์ที่ยาวออกมาสําหรับดําเนินการ ในขั้นตอนต่อไป เช่น การเคลือบ

แพลตฟอร์มเชิง
กลความแม่นยำสูง

เครื่องพิมพ์ PRO-series ใช้แพลตฟอร์มเชิงกลสำหรับเครื่องพิมพ์ ด้วยเฟรมเครื่องที่มีความแข็งแรงและแม่นยำสูงที่สามารถหยุดการ สั่นไหวระหว่างที่หัวพิมพ์ทำการสแกน และด้วยการวางตำแหน่ง หมึกที่แม่นยำที่มีความแตกต่างของสีต่ำทำให้การปล่อยสีมีความ ถูกต้อง มีคุณภาพสูง


การประมวลผลข้อมูล
L-COA PRO Image

การประมวลผลด้วย L-COA PRO ความเร็วสูงทำให้PRO-541S /PRO-561S เป็นตัวช่วยในการเพิ่มปริมาณงานพิมพ์ พร้อมความสามารถใน การดำเนินการข้อมูลที่มีความละเอียดสูงและปริมาณมาก

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ FINE

ให้ภาพคุณภาพสูงที่สมบูรณ์ด้วยหยดหมึกขนาดเล็กที่สุดในปริมาณที่เท่ากันและให้ความละเอียดในการพิมพ์สูงสำหรับงานพิมพ์คุณภาพระดับห้องปฏิบัติการ


VDOs

Canon imagePROGRAF PRO-541S / 561S (PRO-Series 8 Colours)

เครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่ให้การผลิตและงานพิมพ์คุณภาพสูงประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ที่ให้สีที่สม่ำเสมอ การพิมพ์ที่รวดเร็ว ต้นทุนการทำงานต่ำ ในขณะเดียวกันก็ให้ภาพที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูง

สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก