เครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่เร็วที่สุดในตระกูล
image prograf

  • เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง
    36 นิ้ว
  • Encrypted HDD*
  • Line Accuracy
    ± 0.1 % or less
  • หัวพิมพ์ FINE Print Head
    ความทนทานสูง
เหนือความคาดหมาย

ด้วยการพิมพ์
ความเร็วสูง

เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง TZ-5300 ขนาด 36 นิ้ว ให้ความเหนือชั้นในเรื่อง ของการพิมพ์ความเร็วสูง ตอบโจทย์ทุกงาน CAD ให้ความคมชัดทั้งลาย เส้นและตัวอักษร ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นผ่านระบบ การจัดการกระดาษที่ยอดเยี่ยม

ระบบการจัดการ
กระดาษ

การโหลดกระดาษอัตโนมัติและการตรวจจับชนิดกระดาษ สามารถทำได้ ง่าย ๆ เพียงขั้นตอนเด็ยว คือวางกระดาษม้วนลงบนเครื่องพิมพ์ จากนั้น เครื่องพิมพ์จะดำเนินการปรับและตั้งค่าเข้าสู้โหมดพร้อมพิมพ์ และบนจอ แผงควบคุมจะแสดงผลค่ากระดาษคงเหลือและมีการส่งเสียงแจ้งเตือนเมือ กระดาษไม่เพียงพอสำหรับงานพิมพ์

เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพขั้นสูง

ระบบประมวลผลภาพ L-COA PRO

โปรเซสเซอร์ภาพ L-COA PRO สามารถประมวลผลข้อมูลภาพขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนการพิมพ์ด้วยความเร็วสูงในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพการพิมพ์ที่ ยอดเยี่ยมไว้ได้ ให้เวลาสำหรับการพิมพ์ครั้งแรกที่รวดเร็วและคงอัตราเร็วใน การพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง


หัวพิมพ์ FINE

หัวพิมพ์แบบรวมที่มีหัวฉีดเล็กขนาดระดับไมครอน ส่งผลให้ได้ความหนา แน่นของหมึกและความสม่ำเสมอของสีในระดับยอดเยี่ยม ในขณะที่การพิมพ์ แบบ multi-pass ช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพการพิมพ์สูงสุดในทุกงานพิมพ์


ปริมาณงานพิมพ์
ระดับสูงสุด

ช่องใส่ม้วนกระดาษแบบคู่ ผู้ใช้สามารถบรรจุม้วนกระดาษได้สูงสุดถึง 2 ม้วน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการสลับชนิดกระดาษระหว่างพิมพ์งาน ในปริมาณมาก ถาดรับงานพิมพ์ด้านบน (Top Delivery Tray) สามารถรองรับงานพิมพ์ขนาด A0 ได้ถึง 100 แผ่น อีกทั้งเครื่องนี้ สามารถเปลื่ยนตลับหมีกได้ขณะเครื่องพิมพ์งาน ทำให้งานพิมพ์ไม่สะดุด และมีประสิทธิภาพ

VDOs

Canon imagePROGRAF TZ-5300 MFP Z36 (With Z36 Scanner)

เครื่องพิมพ์ Inkjet ความเร็วสูง หน้ากว้าง 36 นิ้ว ระบบป้อนกระดาษม้วนอัตโนมัติ Smart Roll Set และป้อน

สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก