เติมสีสันสุดจัดจ้านให้งานกราฟิก สะกดทุกสายตาด้วย

imagePROGRAF GP Series ใหม่

 • เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง
  36 นิ้ว และ 24 นิ้ว
 • หมึกพิมพ์
  กันน้ำ 6 สี
 • ซอฟต์แวร์ออกแบบ
  โปสเตอร์ฟรี
 • หัวพิมพ์ FINE Print Head
  ความทนทานสูง
มาพร้อมด้วย

หมึกพิมพ์
สีชมพูสะท้อนแสง

HOT SWAP
INK TANKS

การสํารองหมึกไว้ในตลับหมึกสํารองตลอดเวลาช่วยให้คุณสามารถ เปลี่ยนตลับหมึกได้ทันทีโดยไม่ขัดจังหวะการพิมพ์ จึงสามารถพิมพ์งานได้อย่างต่อเนื่องและยังช่วยให้คุณใช้หมึกจนหมดตลับได้อย่างคุ้มค่า

การรองรับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม

เครื่องพิมพ์หนากวาง รุน imagePROGRAF GP-5300 และ GP-5200 รองรับการพิมพ์ชุดสี “PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated”2 ซึ่งเปน ชุดสีที่นิยมใช้ในงานออกแบบอย่างแพร่หลายแพนโทนสีที่รองรับการ ใชงานที่หลากหลาย และยังเปนเครื่องพิมพหนากวางรุนแรกของโลกที่ไดรับใบ อนุญาต PANTONETM 3-calibrated licenseสําหรับการใชงาน “PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE Coated”4 ซึ่งเปนชุดสีพิเศษที่ประกอบไปดวยสีสะทอนแสง และสีพาสเทล

การสั่งพิมพจาก
USB แฟลชไดรฟ

สามารถพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงเสียบ USB แฟลชไดร์ฟเข้ากับช่อง USB บนเครื่องพิมพ์ ก็สามารถเปิดดูไฟล์ภาพบนแผงหนาจอ และ สั่งพิมพไดทันที! (รองรับไฟล์ JPG และ PDF)

VDOs

Canon imagePROGRAF GP-5300 and GP-5200

เครื่องพิมพ์ Inkjet เป็นเครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่นแรกของโลก* ที่มาพร้อมหมึก สีชมพูสะท้อนแสง และการเทียบสี (Colour calibration)

Canon imagePROGRAF GP-5300 and GP-5200

เครื่องพิมพ์ Inkjet เป็นเครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่นแรกของโลก* ที่มาพร้อมหมึก สีชมพูสะท้อนแสง และการเทียบสี (Colour calibration)

สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก