เติมสีสันสุดจัดจ้านให้งานกราฟิก สะกดทุกสายตาด้วย

imagePROGRAF GP Series ใหม่

 • เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง
  44 นิ้ว และ 24 นิ้ว
 • หมึกพิมพ์
  กันน้ำ 11 สี
 • ซอฟต์แวร์ออกแบบ
  โปสเตอร์ฟรี
 • หัวพิมพ์ FINE Print Head
  ความทนทานสูง
มาพร้อมด้วย

หมึกพิมพ์
สีชมพู
สะท้อนแสง

สมรรถนะ

ในการพิมพ์ที่
ยอดเยี่ยม

ตลับหมึกแบบ Hot-swap
ink tank

คุณสามารถเลือกใช้ตลับหมึกขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความ ต้องการพิมพ์งานจํานวนมากอยางตอเนื่อง กับการจัดการตอนทุนที่แปรผัน ตลับหมึกแบบ Hot-swap ช่วยให้สามารถเปลี่ยนตลับหมึกระหว่างพิมพ์งาน เพื่อป้องกันไม่ให้การพิมพ์สะดุดกลางคันและใหคุณใช้หมึกได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง รุ่น imagePROGRAF GP-540 และ GP-520 รองรับการติดตั้งแกนป้อนม้วนกระดาษที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ จึงสามารถใส่กระดาษได้พร้อมกันถึงสองม้วน เพื่อการพิมพ์ได้อย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้แกนป้อนม้วนกระดาษยังสามารถปรับให้เป็นรอกม้วน เก็บวัสดุแบบสองทิศทางเพื่อกรองานพิมพ์ที่ยาวออกมาสําหรับดําเนินการ ในขั้นตอนต่อไป เช่น การเคลือบ

การจัดการกระดาษ
ด้วยประสิทธิภาพระดับชั้นนํา

ขั้นตอนการใส่กระดาษของเครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่นนี้ถือว่าสะดวก สบายสูงสุดเท่าที่เคยมีมา เพียงแค่คุณใส่ม้วนกระดาษจากด้านหน้าของ ตัวเครื่อง ขั้นตอนที่เหลือเครื่องพิมพ์จะจัดการให้ทั้งหมดเพื่อบรรจุ กระดาษเข้าเครื่อง และตรวจจับชนิดของกระดาษ ความยาว และความ กว้างของกระดาษ ความยาวของม้วนกระดาษที่เหลือจะแสดงขึ้นบนแผง หน้าจอ และถ้าหากกระดาษที่เหลือไม่เพียงพอสําหรับงานพิมพ์จะมี ข้อความแจ้งเตือนให้ทราบด้วยเช่นกัน

หมึกพิมพ์ที่ให้
ขอบเขตสีที่กว้างขึ้น

หมึกพิมพ 5 สีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหมลาสุด ซึ่งได้แก่ สีแดง, สีสม, สีเขียว, สีมวง รวมถึงหมึกสีชมพูสะทอนแสงใหชวงสีที่กวางและประสิทธิภาพของสีระดับสูง ทําใหไดงานพิมพที่มีสีสันสวยงามสะดุดตา สามารถพิมพ์ไดตั้งแตโทนสีพาสเทลไปจนถึงสีสะทอนแสง

VDOs

Canon imagePROGRAF GP-520 and GP-540

เครื่องพิมพ์ Inkjet เปนเครื่องพิมพหนากวางรุนแรกของโลก*

Canon imagePROGRAF GP-520 and GP-540

ที่มาพรอมหมึก สีชมพูสะทอนแสง และการเทียบสี (Colour calibration)

สนใจซื้อ หรือ มีคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
คลิก